Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café Bommelerwaard

Donderdag 19 september - 19.00 uur - De Weesboom Ammerzoden

gepubliceerd: dinsdag, 17 september 2019
Alzheimer Café Bommelerwaard

Op don­der­dag 19 sep­tem­ber 2019 wordt in Party­cen­trum De Wees­boom, Voor­straat 17, 5324 AT Am­mer­zo­den, de avond van Alzheimer Café Bom­me­ler­waard geor­ga­ni­seerd.

Thema van de avond is: Als thuis wonen moei­lijk wordt/niet meer gaat.

Zo lang moge­lijk thuis wonen is wat een ieder wil. Maar wanneer er sprake van dementie is kan er een stadium komen waarin dat niet meer gaat of erg moei­lijk wordt. Vanavond spreken we over ver­schil­lende woon­om­ge­vingen die in de Bom­me­ler­waard aanwe­zig zijn/gebo­den wor­den.

Afgelopen jaren is er in het aanbod veel veran­derd zowel in wonen als in zorgen en is het goed hierover te spreken. Welke woon­vor­men zijn er en wat past het beste bij elke in­di­vi­duele persoon met dementie? Wat wordt hierin be­lang­rijk gevon­den door betrok­ke­ne, maar ook door de aanbie­der(s). Welke keuzen kunnen wor­den gemaakt? 

Mirjam Wolf namens Brabant Zorg, Connie van Hoorn namens STMR/ Santé Partners, ver­zorgen samen met onze gesprekslei­ding deze avond.

Vanaf 19.00 uur is ie­der­een van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.
Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gespreks­lei­ders:

  • Marten Tel, gees­te­lijk ver­zor­ger, (073) 6119170
  • Eelke Visser, psy­cho­loog, (06) 20 207 635
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer