Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Aanmelden Heilig Vormsel Kerkdriel

Informatieavonden

gepubliceerd: dinsdag, 10 september 2019
Aanmelden Heilig Vormsel Kerkdriel

Alle kin­de­ren uit groep acht nodigen we uit om mee te doen aan het Vormsel­pro­ject. Tijdens dit project zullen we kennis maken met de be­lang­rijke thema’s van het geloof, en leren we over onze talenten, moei­lijk­he­den en keuzes. Dit doen we op een in­ter­ac­tie­ve manier met spel­le­tjes, een excursie en een weekend op tiener­kamp.

De voor­be­rei­dingen voor de vor­me­lin­gen in Kerkdriel zullen na school op de Mgr. Zwijsen­school plaats­vin­den. Voor de vor­me­lin­gen uit de andere plaatsen is er een ge­za­men­lijk pro­gram­ma ont­wik­keld, waarbij we s’ avonds met jonge vrij­wil­li­gers samen­ko­men.

In­for­ma­tie­avon­den

We kunnen ons voor­stel­len dat u meer in­for­ma­tie wilt over het Heilig Vormsel en de voor­be­rei­ding
daarop. Daarom nodigen we u uit voor een in­for­ma­tie­avond over hoe het Vormsel­pro­ject voor uw kind eruitziet. Deze in­for­ma­tie­avon­den vin­den plaats op:

datum tijd plaats locatie
Dins­dag 10 ok­to­ber 20:00 uur Am­mer­zo­den De Schakel
Dins­dag 29 ok­to­ber 20:00 uur Kerkdriel Pa­ro­chie­cen­trum
Donder­dag 31 ok­to­ber 20:00 uur Velddriel Pastorie
Dins­dag 1 no­vem­ber 20:00 uur Zalt­bom­mel Pastorie

Eigen bijdrage

Om mee te doen aan een van de catechese­pro­jecten vragen we een eigen bijdrage van € 50 per kind per project. U geeft tij­dens de aanmel­ding een machti­ging af, waardoor de bijdrage via auto­ma­tische incasso afge­schre­ven wordt.

Aanmel­den

Aanmel­den -liefst zo snel moge­lijk- kan via een speciaal online formulier:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer