Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Afscheid van vrijwilliger Gerard Heinsbroek

gepubliceerd: vrijdag, 12 juli 2019

Vrij­wil­lig­erswerk wordt door een ieder zeer gewaardeerd en we nemen dan ook niet graag afscheid van een vrij­wil­lig­er. Toch heeft de contact­groep van onze St. Martinus kerk op 10 juli afscheid genomen van onze bouwkundige vrij­wil­lig­er Gerard Heinsbroek, die dat vrij­wil­lig­erswerk 40 jaar heeft volgehouden!

Gerard heeft de mooie leeftijd van bijna 90 jaar bereikt en hij zat de laatste jaren nog steeds bij het contact­groep-overleg. Uit liefde voor zijn vak als bouwkundige en als serieuze vrij­wil­lig­er hoorde Gerard nog graag hoe zijn opvolger, Hans Zonneveld, zijn werkzaamheden overgenomen heeft en daar op zijn manier richting geeft aan de toekomst van de kerk­ge­bouwen.

Gerard werd rond 1980 lid van de kerk­or­ga­ni­sa­tie en werd verant­woor­de­lijk voor de bouwkundige zaken van de monumentale kerk en pastorie met de bijbehorende gronden.

In de archieven zijn we daarnaast de volgende extra werkzaamheden van Gerard tegengekomen:

  • 1983-1986 lid van de raad van kerken
  • 1987-1988 deelnemer aan de parochie-vergaderingen
  • 1992-1997 lid van het kerk­bestuur

Vele bestuursleden zijn Gerard voorgegaan en de meesten zijn reeds gestopt.

Veertig jaar vrij­wil­lig­er zijn zegt natuurlijk veel over Gerard zijn betrokkenheid bij het kerkgebeuren. Het zegt nog al wat, dat iemand zich zo lang en zo intens inzet in zijn vrije tijd. Daarvoor was hij veel van huis. Het kan gewoon niet anders dan dat zijn lieve vrouw en kinderen toch ook veel geduld met zijn afwezigheid gehad zullen hebben. We denken dat hij soms toch om die reden weleens een bosje bloemen voor haar meenam. Desondanks had Gerard tijd voor zijn kinderen en speelde daarbij graag met een hijskraan van één meter hoog!

Tiny van der Spank van het Bisdom Den Bosch werkte met Gerard samen aan bouwkundige vraagstukken en ook bij o.a. Jan van Heumen kon hij voor overleg terecht. Beiden hebben eerder al aangegeven dat Gerard een zeer serieuze persoon is die zeer precies met zijn werk omging. Kwaliteit stond altijd voorop bij hem.

Gerard heeft zich o.a. bezig gehouden met de aanleg en reparatie van de vloer voor het altaar, kerktoren onderhoud inclusief groot schilderwerk en steigerwerken, het vervangen van de keukenvloer boven de kelder, moderniseren en opknappen van de kleine spreekkamer en een nieuw dak boven de pastorie. Samen met Henk (echtgenoot van Tiny) heeft hij de draaitrap naar het kerkkoor ontworpen. Henk was ook altijd een maatje voor Gerard die op zijn verzoek dan ook altijd zijn best voor hem deed.

Gerard stopt er nu definitief mee en wij kunnen terugzien op een fijne tijd die we met elkaar hebben gehad. De gebouwen die Gerard achter laat zien er goed uit en dat is zijn verdienste.

We zijn Gerard dankbaar voor zijn inzet en uren die hij besteed heeft voor de kerk. Als blijk van waardering hebben we een pakketje samengesteld met zijn favoriete drank en lekkernij en nemen we hier afscheid van hem .

De contact­groep zal Gerard missen. Gerard let op je gezondheid, en het gaat je goed.

Hans Zonneveld
Namens de Contact­groep Zaltbommel

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer