Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mooie bedevaart naar de Zoete Moeder

gepubliceerd: zondag, 5 mei 2019

Ook dit jaar werd om haf zeven ’s ochtends in Am­mer­zo­den gebe­den voor een zegenrijke bede­vaart naar ’s-Hertogen­bosch. Niet alle pelgrims waren bij de gebeds­vie­ring en de lunch, omdat zij direct van huis vertrokken.

Om 8 uur verzamel­den zich ook nog pelgrims in Velddriel voor de ‘safari met Maria’. Zij gingen met opdrachten langs plekken gewijd aan de Zoete Moeder. Uit­ein­de­lijk troffen de diverse pelgrims elkaar voor de Hoogmis van 10.00 uur, waarbij pastoor Putman mocht con­ce­le­breren met ple­baan Vincent Blom.

In de preek ging de ple­baan in op het thema van deze mei­maand: “Mij geschiede naar Uw woord”. Hij stond vanwege het weekend van 4/5 mei uit­druk­ke­lijk stil bij kape­laan Koopmans, die geleid door de overgave van Maria, zijn eigen leven onder­ge­schikt maakte aan de dienst aan Gods mensen in nood.

Aan­slui­tend op de vie­ring werd een boeket van bloemen van papier, met bood­schappen van pa­ro­chi­anen bij de Zoete Moeder neergezet. Ook wer­den de nodige kaarsjes ontstoken voor pa­ro­chi­anen uit de ver­zor­gings­hui­zen, die om gebed had­den gevraagd.

Na afloop was er nog een smake­lijke lunch in ‘De Bouwloods’ naast de Sint-Jans­kathe­draal. Met bij­zon­dere erva­ringen en gesterkt onder de voor­spraak van Maria om zegen over onze pa­ro­chie en alle gelo­vi­gen, trokken de pa­ro­chi­anen weer over de brug bij Hedel huis­waarts.

(de eerste foto is van het ‘ontbijt’ in Am­mer­zo­den; de volgende foto’s van de vie­ring in de ka­the­draal)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer