Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Virieusingel moeilijk bereikbaar op zondag 12 mei

Open Nederlands Kampioenschap Hoge Bi

gepubliceerd: dinsdag, 30 april 2019
foto: ŠJů
Een hoge bi, ook wel bekend als vélocipède
Een hoge bi, ook wel bekend als vélocipède

De Stich­ting Wielersupport Zalt­bom­melse Renners laat in een brief weten dat op zon­dag 12 mei een wedstrijd wordt gere­den door de Zalt­bom­melse bin­nen­stad. Als gevolg daar­van is het kerkhof aan de Virieu­sin­gel tussen 13.00 en 17.00 uur moei­lijk bereik­baar.

Dit jaar zal er voor de eerste keer in de ge­schie­de­nis een Open Neder­lands Kampioen­schap Hoge bi (een vroeg type fiets met een heel groot voorwiel en een heel klein achterwiel, ook wel bekend als vélocipède) in Neder­land verre­den wor­den. Op zon­dag 12 mei 2019 zullen Hoge bi-rij­ders uit diverse lan­den strij­den om de titel Neder­lands kampioen Hoge bi 2019.

Evene­ment

Vanaf 13.00 uur zullen wielrenners en -rensters hun kwalifi­ca­tiewed­strij­den rij­den alvorens om 16.00 uur de finale voor het Neder­lands Kampioen­schap te rij­den. De renners en rensters wor­den vooraf­ge­gaan door een motorrij­der. Omstreeks 17.00 uur zijn de wedstrij­den voorbij. Wij zien u graag bij de hul­diging aan de Bosch­straat. Indien u wilt vlaggen stellen wij dat erg op prijs. De nationale driekleur bij Nationale Kampioen­schappen.

Het parcours

De rijrich­ting: Bosch­straat, start ter hoogte van de fontein, Nieuw­straat, Kerk­straat, Oenselse­straat, Waal­ban­dijk, De Vireu­sin­gel, Kon. Wilhelminaweg en terug naar de finish Bosch­straat. De ver­keers­rege­laars zullen daar waar moge­lijk is, in het kader van vei­lig­heid, de mensen er op wijzen wat de moge­lijk­he­den zijn om bij de begraaf­plaats te komen.

Tips

Mocht u toch op het parcours moeten rij­den doe dat in de rijrich­ting van de renners en volg de aan­wij­zingen van onze ver­keers­rege­laars op. In uw geval rich­ting Kon. Wilhelminaweg. Plaats geen auto’s op de rijweg. Parkeer uw auto buiten de genoemde straten van het parcours en mocht u de auto in een garage aan het parcours hebben staan of in een der zijstraten en die dag toch weg willen dan kunt u op aan­wij­zingen van de ver­keers­rege­laars het parcours via de kortst moge­lijke route rich­ting Koningin Wilhelminaweg het parcours verlaten. Mocht u terug­ko­men dan verzoeken wij u vanaf de Waal­ban­dijk rich­ting De Virieu­sin­gel te rij­den. Dus altijd in de rijrich­ting van het parcours rij­den!

In­for­ma­tie

Voor vragen: Politie 0900-8844 (de heer D. Wijers, R. Roohe).

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer