Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Een Poolse parochie in ons bisdom

gepubliceerd: zondag, 10 maart 2019

Er is weinig rucht­baar­heid aange­ge­ven, maar op 1 januari van dit jaar is offi­cieel de Poolse pa­ro­chie in het bisdom Den Bosch van start gegaan, met als naam: Pa­ro­chie van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid.

De pa­ro­chie is door Mgr. De Korte inge­steld en hij heeft als pastoor benoemd pater Krszysztof Obiedziński, lid van de Con­gre­ga­tie van de Chrystusowcy, een con­gre­ga­tie die gericht is op de Polen die buiten hun vaderland leven (emi­gran­ten, gastarbei­ders, enzo­voort).

De Poolse pa­ro­chie is geves­tigd in Eindhoven, maar er zijn vie­rin­gen en andere ac­ti­vi­teiten in acht plaatsen in ons bisdom, waar­on­der Kerkdriel. In maart verscheen het nieuwe pa­ro­chie­blad van de Poolse pa­ro­chie, wel helemaal in de Poolse taal. Het begint met de vasten­bood­schap van paus Fran­cis­cus, daarna volgen aller­hande mede­de­lingen. Daaruit blijkt, dat de pa­ro­chie een groot aantal ac­ti­vi­teiten ont­wik­keld heeft, vaak gecentreerd in de grotere plaatsen (Eindhoven, Tilburg, Oss en Helmond) in het bisdom. Er zijn Eucha­ris­tie­vie­ringen, retraites en kruis­wegen, huwe­lijks­cur­sussen en eerste communievoor­be­rei­ding.

Eigen pa­ro­chie­blad en pa­ro­chie­web­site

Pools parochiebladAlle in­for­ma­tie is te vin­den in het begin maart ver­sche­nen pa­ro­chie­blad, dat trouwens ook op de web­si­te van de pa­ro­chie te vin­den is: www.milosierdzie.nl. Daar vindt u nog veel meer in­for­ma­tie over de Poolse pa­ro­chie.

Pastoor Krzysztof is vol energie bezig zijn Poolse pa­ro­chie op te bouwen. En kriskras door het bisdom rij­dend maakt hij heel wat kilo­me­ters.

Overigens spreekt de pastoor ook heel goed Neder­lands, en omdat hij al heel wat jaren in Neder­land werk­zaam is, weet hij ook veel van het ker­ke­lijk leven in Neder­land en van de Neder­landse mentali­teit.

We hopen dat hij een bloeiende pa­ro­chie in ons bisdom mag opbouwen, en we hopen dat onze Bom­me­ler­waard daar ook van mag meeprofi­te­ren.

Elke tweede zater­dag 17.00 uur Kerkdriel

De Eucha­ris­tie­vie­ring in de Poolse taal is iedere tweede zater­dag van de maand, om 17.00 uur in de Martinus­kerk in Kerkdriel. Voor de vie­ring is er gelegen­heid tot biechten. Na de vie­ring is er gelegen­heid de pastoor te spreken, maar dat moet wel kort zijn, want om 19.00 uur heeft hij een vie­ring in Nijmegen!

In­for­ma­tie en contact

web­si­te: www.milosierdzie.nl
e-mail pa­ro­chie: parafia@milosierdzie.nl
e-mail pastoor: x.krzysztof@milosierdzie.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 3 april 2021Paasmandjes
dinsdag, 9 maart 2021Święcenie Pokarmów w kościele św. Marcina w Kerkdriel
dinsdag, 10 maart 2020Ogłoszenie
donderdag, 27 februari 2020Nie będzie Polskiej mszy świętej w Kerkdriel
woensdag, 15 januari 2020Inzegening beeld H. paus Johannes Paulus II
woensdag, 12 juni 2019Ogłoszenie
zondag, 10 maart 2019Święcenie pokarmów - Wielka Sobota, godz. 13.00!
donderdag, 27 december 2018Msza w języku polskim znowu w Kerkdriel
woensdag, 12 december 2018Overleden kampeerder bij de Zandmeren
maandag, 22 oktober 2018Zaduszki
vrijdag, 11 mei 2018Duszpasterstwo dla Polaków
vrijdag, 6 april 2018Msze święte w języku Polskim
zaterdag, 31 maart 2018Feestelijke zegening paasmandjes
vrijdag, 2 maart 2018Święcenie Pokarmów w Kerkdriel
donderdag, 18 januari 2018Nie będzie polskich Mszy świętych
dinsdag, 26 september 2017Msza Święta w j. polskim w pierwszą sobotę miesiąca
zaterdag, 29 juli 2017Uwaga!
zondag, 16 april 2017Paasmandjes gezegend
dinsdag, 10 januari 2017Msze św. w j. polskim od 1 lutego o godz. 17.00
woensdag, 8 juni 2016Polskie Msze w miesiącach letnich


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer