Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Palmtakjes gezocht!

gepubliceerd: donderdag, 28 februari 2019

Er dreigt dit jaar een tekort aan palm­tak­jes vanwege de rupsen­plaag van vorig jaar. Palm­tak­jes wor­den jaar­lijks vlak voor Palm­zon­dag (dit jaar 14 april) geoogst van de buxus­struik.

Bij deze daarom een verzoek aan mensen die een buxushaag hebben en takjes willen afstaan, om contact op te nemen met de pastoor. In overleg wordt dan een afspraak gemaakt om in de week vóór 14 april te komen snoeien.

De symboliek van het Palmtakje

Volgens kerkhistoricus Toon Brekelmans ondernam de Franse kloosterzuster Egeria rond 400 een bede­vaart naar het Heilige Land. Ze ver­telde, dat ze op Palm­zon­dag in Jeru­za­lem een pro­ces­sie meemaakte onder lei­ding van de bis­schop. Er wer­den hymnen gezon­den met het refrein: ‘Gezegend die komt in de naam des Heren.’ Het volk liep met takken in de hand voor de bis­schop uit. Som­mi­gen had­den palm­tak­ken en anderen takken van olijf­bo­men.

In de westerse kerk dateert de vie­ring van Palm­zon­dag met een palm­pro­ces­sie vanaf de zesde eeuw, eerst in Spanje en later in andere lan­den. Het is de li­tur­gische vie­ring van de intocht van Jezus in Jeru­za­lem. Toen dit gebruik echter in onze streken werd over­ge­no­men, waren hier geen palmen te vin­den en hoewel ze er niet erg op lijken gingen de takjes van de buxus­struik voor palmtak spelen. Daardoor wordt de buxus ook wel ‘palm­boompje’ genoemd en het hout ‘palmhout’.

Bete­ke­nis

De palm­tak­jes (bij ons dus gewoon buxus) hebben een bij­zon­dere bete­ke­nis. De Kerk­va­ders, Hieronymus en Au­gus­ti­nus hebben de palm­tak­ken uit­ge­legd als een teken van over­win­ning. De antieke basis hier­van was de over­win­ningspalm die de oude Romeinen bij terug­keer in Rome, uit­gereikt kregen na een gewonnen oorlog.

Over de takken op Palm­zon­dag zegt een wij­dings­ge­bed: “Heer, op deze dag her­denken wij dat de kin­de­ren van Israël U met takken van olijven en palmen tegemoet liepen om U te hul­digen, zodat alle volken mogen erkennen dat U de over­win­ning hebt behaald op de wereld en de duivel. Dat deze takken, in vroom geloof naar huis mee­ge­no­men, ziekten en aanvallen van de vijand afweren.”

Zo sym­bo­li­seren de palm­tak­ken dat Jezus door zijn lij­den, dood en ver­rij­ze­nis, de over­win­ning heeft behaald op de duivel.Het oude gebed van de palm­wij­ding wijst naar een oud volks­ge­bruik. Het palmtakje in huis, in de stal of in een akker gestoken, werd gezien als bescher­ming tegen het kwaad.

Gods­dienst en volksgeloof horen bij elkaar. Gelden voor de Kerk de palm­tak­ken als her­den­king van de intocht van Jezus in Jeru­za­lem, voor het volk had­den de gewijde palm­tak­ken een wereldsere toepas­sing.

Onweer

Gewijde palm­tak­jes be­scher­men bij­voor­beeld tegen onweer. Vroe­ger werd een palmtakje ingemetseld onder de bovenste stenen van een schouw of achter het kruis­beeld dat aan de schouw hing gestoken omdat daar het eerst de bliksem insloeg. Een meer moderne plaats voor palm­tak­jes tegen bliksemin­slag is de meter­kast. Boeren steken ook palm­tak­jes in stallen en schuren, dat is nog altijd doeltreffen­der dan een brand­ver­ze­ke­ring.

Mollen

Een andere toepas­sing bij boer en tuin­ders is de strijd tegen de mollen. Mollen wor­den in Limburg al eeuwen verjaagd door gewijde palm­tak­jes te steken op drie hoeken van tuin of veld. De vierde hoek blijft open zodat de mollen weg kunnen komen.

Welkom op zon­dag 14 april

Zondag 14 april nemen we allemaal weer een gewijd, vers groen palmtakje mee naar huis, als her­den­king van de intocht en als voor­be­rei­ding op de Goede Week en het daarop­volgende Paas­feest. Het mag een jaarlang de plek sieren die we ervoor uitkiezen en als het geel en verdord is dient zich gelukkig een nieuwe Palm­zon­dag aan.

 

(over­ge­no­men van de web­si­te van de Emmaus­paro­chie van Tilburg)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer