Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Ik ben bij jullie

Paasboodschap Mgr. Gerard de Korte

gepubliceerd: vrijdag, 30 maart 2018
foto: Wim Koopman
Mgr. dr. Gerard de Korte
Mgr. dr. Gerard de Korte

Met Aswoensdag zijn wij op weg gegaan naar het Paasfeest. Inmiddels zijn wij het opstandingsfeest van onze Heer dicht genaderd. Wij gaan binnenkort opnieuw vieren dat God Christus niet in de dood heeft achtergelaten maar nieuw en ander leven heeft geschonken.

Over dat nieuwe leven kunnen wij niet veel zeggen. Alle leven dat wij immers kennen is eindig en sterfelijk. De Bijbel spreekt over het Paasleven als een vorm van leven waarop de dood geen greep heeft. Dat maakt het opstandingsleven tot een geheim. Maar dat geheim van de Paasmorgen vormt voor ons allen wel een bron van hoop. Ons leven is niet opgesloten tussen geboorte en dood. Wij mogen vertrouwen dat onze God trouw is tot over de grens van dit aardse leven heen. Allen die met Christus zijn verbonden, mogen hopen op een thuiskomen bij onze Heer.

Kruis dragen

Ondertussen wordt het bestaan van niet weinig mensen eerder bepaald door de duisternis van Goede Vrijdag dan door het licht van Pasen. Op verschillende plaatsen in onze wereld worden verschrikkelijke oorlogen gevoerd. Mensen worden vermoord en ver­kracht. 65 miljoen vluchtelingen hebben huis en haard verloren. Steeds weer blijken wij mensen in staat tot onvoorstelbare wreedheden. Mensen dompelen andere mensen in pijn en verdriet. Al lange tijd horen wij over de verschrikkelijke oorlog in Syrië. Een wrede dictator bombardeert zijn eigen bevolking. Ook vele kinderen zijn al het slachtoffer geworden.

Dichter bij huis is dat verdriet, vaak verborgen, ook aanwezig. Sommigen hebben recent een dierbare begraven en zullen met een lege plaats aan tafel de komende Paasdagen vieren. Anderen lijden door werkeloosheid of arbeids­onge­schikt­heid. Niet alleen ouderen maar ook jongeren zijn intens eenzaam. Iedere ochtend hopen zij dat het weer avond is en iedere avond hopen zij dat het weer ochtend is.

En toch

En toch gaan wij ook dit jaar opnieuw het Paasfeest vieren, al staat het kruis nog midden in onze wereld of ons eigen leven. In onze kerken weerklinkt het getuigenis van nieuw leven. De gekruisigde Christus is opgewekt uit de dood. In het evangelie naar Mattheüs lezen wij de belofte van Christus: “ Zie ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld” (vgl. Mattheüs 28,10). Christus wil ons met zijn Geest bemoedigen en inspireren tot een leven van navolging. Dit kostbare hart van ons katholieke geloof staat ook met het komende Paasfeest weer centraal in verkondiging en zang. Zal het ook landen in ons hart? Juist voor mensen die door het leven geslagen zijn, kan de Paasbood­schap als geheimtaal overkomen. Voor verdrietige, rouwende en afgeschreven mensen is het veelal moeilijk om het Paasnieuws vertrouwen te geven. Ik hoop dat desondanks de bood­schap van het goddelijke licht in onze aardse duisternis het geloof in ons hart mag voeden, heel bijzonder in het leven van de rouwdrager en de zieke; in het leven van de werkeloze en de eenzame mens. God is Christus trouw gebleven tot over de grens van de dood heen. Gods trouwe liefde staat ook als een baldakijn boven ons bestaan.

Leven vanuit Pasen

In kracht van de Geest worden wij geroepen om Gods liefde en trouw te weerspiegelen in de wereld van vandaag. In grote en kleine daden kunnen wij iets van de goddelijke liefde zichtbaar maken in ons eigen bestaan. Overal waar mensen een nieuwe kans krijgen en opstaan tot nieuw leven, komt iets van Pasen concreet in beeld. Overal waar goedheid, waarheid en schoonheid oplichten, mogen wij het werk van de levende Christus ontdekken. Vanuit dat geloof wens ik u een gezegend en zalig Paasfeest.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer