Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Chrismamis

Woensdag 28 maart - 19.00 uur - Sint-Jan, Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 26 maart 2018

​Ieder jaar wordt aan de voor­avond van Witte Donderdag in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Her­to­gen­bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze Eucha­ris­tie­vie­ring hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop. Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

foto: Wim Koopman
Chrismamis 2017
Klik op de foto voor een uitgebreide fotoserie

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 28 maart om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten en alle religieuze gemeen­schappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren.

De drie heilige oliën

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kent drie heilige oliën. In de voorchris­te­lijke tijd werd olie gebruikt als geneesmiddel tegen in- en uitwendige ziekten, ter verfraaiing van het uiterlijk en als lichaamsverzorging voor sportmensen. In het oude Israël werden koningen, profeten en priesters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de godsdienst ook een symbolische waarde krijgen.

Bij de uitgebreide doop zijn er twee zalvingen: één als bescherming tegen allerlei boze krachten en invloeden (catechumenenolie) en één als zending, als taak (chrisma). Bij de ziekenzalving (ziekenolie) betekent het kracht, bemoediging, genezing. Bij de ambts­wijding van priester en bisschop (chrisma) betekent het een zending, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaan. Het chrisma wordt door de bisschop ook gebruikt bij een altaar­wijding en een kerk­wijding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent ‘gezalfde’ of ‘gezalfde van God’.

Wijding van het chrisma en ze­ge­ning van de olie

De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aangedragen door de diakens van het bisdom. Door het ze­ge­nings­ge­bed bestemt de bisschop een bepaalde olie voor een bepaalde handeling: ziekenzalving of zalving van doopleerlingen. De olie die voor het heilig Chrisma bestemd is, krijgt een aparte handeling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Daar waar de heilige olie van de catechumenen en de zieken geen speciale geur verspreidt, daar geurt het heilig Chrisma zeer sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een ze­ge­nings­ge­bed maar door een wijdings­ge­bed.

Verspreiding over het bisdom

Na afloop van de Chrismamis, worden de heilige oliën uitgedeeld aan de ver­schil­lende parochies en instellingen. Dit gebeurt na afloop van de Chrismamis in de kathedraal.

De oliën worden in de parochies bewaard in kleine glazen kruikjes of in zilveren of tinnen ampullen die gemerkt zijn om de oliën te kunnen herkennen. Merktekens zijn: S.C of Chr of S.Chr. dat staat voor Chrisma of Sanctum Chrisma; O.C. of O.S. of Cat., dat staat voor Oleum Catechumenorum; of Oleum Salutis, O.I. of I of Inf. Dat staat voor Oleum Infirmorurn. (Zieken olie). Gewoonlijk worden de heilige oliën op een veilige en eervolle plaats bewaard in de kerk, de sacristie of de pastorie.

(bron: bisdomdenbosch.nl)


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer