Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Grote veranderingen in personele bezetting

Anneke van Veelen en Stefan Schevers vertrekken en Roland Putman neemt het roer

gepubliceerd: zondag, 21 januari 2018
foto: Franciscanen.nl
Roland Putman ofm.
Roland Putman ofm.

Het nieuwe jaar doet bepaald niet onopgemerkt zijn intrede in onze pa­ro­chie. Er zijn maar liefst drie zaken die het vermel­den meer dan waard zijn:

Stefan Schevers krijgt andere benoe­ming

Pastor Stefan Schevers krijgt na zes jaar van de bis­schop een andere benoe­ming in ons bisdom, weer bij een pa­ro­chie, waar hij zijn krachten kan gaan aanwen­den. We weten allemaal dat pries­ters om de zoveel jaar een andere benoe­ming kunnen krijgen, en dat moment is nu voor Stefan. Tot onze spijt, we had­den Stefan graag in ons mid­den gehou­den met zijn eigen manier van optre­den en werken. Dat bleek echter geen haal­ba­re kaart...

Roland Putman ofm. aan­ge­steld als pastor

Onze pa­ro­chie krijgt wel weer een pastor: Roland Putman ofm. Inder­daad, een Fran­cis­caan komt onze gele­de­ren ver­ster­ken, hetgeen bij­zon­der goed past in de historie van de pa­ro­chie. De eerste kennis­ma­king was don­der­dag 18 januari, met zowel het pas­to­rale team als het bestuur, en dat was een warme. Met Pastor Putman krijgen we een ervaren, jonge pastor, die de ko­men­de jaren met Bertus Bus en ons allemaal ernaar zal streven onze pa­ro­chie weer ver­der te laten groeien.

Anneke van Veelen vertrekt

En last but, not least: pas­to­raal werker Anneke van Veelen heeft een werk­kring gevon­den dichter bij haar woon­plaats. En we snappen dat ze daar de voor­keur aan geeft, de afstand naar Kerkdriel was niet groot, maar de reis­tijd niet lekker. Ook Anneke zal op haar nieuwe stek onge­twij­feld een po­si­tie­ve bijdrage blijven leveren aan de Kerk, vanuit haar grote, zo niet grenze­loze en­thou­sias­me. Dank je alvast, Anneke...!

Ook Stefan zullen we 25 februari nog uit­ge­breid bedanken, en pastor Roland Putman op 11 maart warm welkom heten, daarover spoe­dig meer.

Laatste punt: zoals dat zo mooi heet, dit zong al een poosje rond door de pa­ro­chie. En dat was best las­tig voor het bestuur, omdat we ener­zijds niet altijd alles al wisten, ander­zijds op een gegeven moment nog geen open­heid van zaken kon­den geven. Soms liggen zaken gevoelig. Dus we zijn blij dat er nu open­heid van deze voor de pa­ro­chie enorm be­lang­rijke zaken is, en we ver­der kunnen met de nieuwe situatie.

Laten we Stefan en Anneke bin­nen­kort op een mooie manier uitzwaaien, en 2 weken later pastor Putman een warm welkom heten! Het pas­to­rale team en het bestuur hebben er zin in!!!

Namens het bestuur,
Jan Luijks, vicevoor­zit­ter

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer