Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans

‘Mijn kerk verbindt’

gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017
Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenoot­schappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofs­gemeen­schappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017.

Nieuw: Kerkbalans folder

De vorige twee jaren was de eerste editie van ons parochieblad een ‘Kerkbalans-Special’. Dit jaar is gekozen voor een andere aanpak, namelijk een kleurrijke folder. Op de voorkant van de folder roept waar­nemend pastoor Van den Hout op mee te doen aan deze voor parochies zo belangrijke actie en op de achterkant staan de jaarrekeningen van 2014 en 2015 alsook de begrotingen van 2016 en 2017 met een toelichting. Aan de binnenkant is met behulp van foto’s verbeeld dat onze kerk verbindt, dat we als kerk midden in de gemeen­schap staan en dat we samen kerk zijn.

De folder kan ook van deze website worden gedownload:

Kerkbalans 2017 folder - voorkantKerkbalans 2017 folder - binnenkantKerkbalans 2017 folder - achterkant

Mijn kerk verbindt

Verbinden is een heel modern woord geworden, een woord dat kerkelijke leiders en ook politici graag gebruiken. We bedoelen ermee dat tegen­stellingen in de maat­schappij overbrugd kunnen worden, dat we niet willen polariseren en zaken niet op scherp zetten.

Als mensen van de Kerk zou ons dat moeten aanspreken. Wij zijn er om God met de wereld te verbinden en om mensen met elkaar te verbinden in geloof en in naasten­liefde. Zelf kunnen we de verbinding met God zoeken in liturgie en gebed. De verbinding met elkaar zoeken we in de liturgie, maar ook door dienstbaar te zijn aan elkaar.

De laatste tijd leeft in brede kring het verlangen om diaconie weer meer aandacht te geven in de parochies. Lange tijd dachten we dat de overheid dit wel zou doen. De overheid doet het ook wel, maar er blijven altijd mensen die tussen wal en schip vallen. Zouden wij niet een plank kunnen leggen van de wal naar het schip en zo de mensen opvissen die ertussendoor zijn gevallen. In het komende jaar hopen we meer aan diaconie te doen. Helpt u ons helpen?

Verbinden kan natuurlijk alleen maar als er stevige anker­punten zijn op de wal. Je kunt pas een brug slaan als er stevige pijlers zijn gestort. Als we in onze leefwereld verbindingen willen leggen tussen groepen mensen, zullen we moeten vertrekken vanuit een sterke eigen identiteit. In het algemeen heb je meer respect voor iemand die ergens voor staat, dan voor iemand die niet weet wie hij is en wat zijn levensopdracht behelst.

Als de Kerk in onze tijd wil verbinden, hoop ik dat u daaraan meedoet en dat u de parochie ook in staat stelt daaraan mee te doen. Financiële ondersteuning is daarbij nodig. Helpt u ons verbinden.

Ron van den Hout, waar­nemend pastoor

Schenkings­formulier

Speciaal voor parochianen die door middel van een periodieke schenking in aanmerking willen komen voor de gunstige fiscale regelingen rond ANBI, is een schenkings­formulier opgesteld.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer