Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Uitvaart

gepubliceerd: maandag, 7 januari 2019
Uitvaart

Het afscheid nemen van een dierbare kunnen we beleven als een uit handen geven en leggen in de handen van God. De uitvaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te verzachten en het verdriet met elkaar te delen. De kerkelijke uitvaart geschiedt door een van de eigen pastores. Voor een voorganger (priester of diaken) van elders is toestemming nodig van de pastoor.

Eucha­ris­tie­viering of Woord- en gebedsdienst

De uitvaart kan in de vorm van een eucha­ris­tie­viering of een woord- en gebedsdienst. Als er geen priester voorhanden is kan het ook in de vorm van een woord- en communie­viering. Naar oud kerkelijk gebruik kan een uitvaart op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag alleen in de vorm van een woord- en gebedsdienst gehouden worden en kan er geen H. Communie worden uitgedeeld.

Avondwake

Op de voor­avond van een kerkelijke uitvaart is het mogelijk een avondwake te houden. In alle parochies zijn vrij­wil­lig­ers actief die voor kunnen gaan in gebed. Zij bereiden de dienst samen met de nabestaanden voor en brengen daarvoor een bezoek aan huis. De praktijk van de avondwake gaat eigenlijk terug op de vroegere gewoonten waarbij de familie en de buurt waakte bij de overledene die thuis was opgebaard. Dikwijls bad men de rozenkrans. Een avondwake is niet mogelijk op zondag­avond. De overledene kan bij een uitvaart op maandag herdacht worden in de zondag­ochtenddienst. Er zijn nog een paar dagen waarop een avondwake niet mogelijk is: op kerkelijke en maat­schap­pe­lijke feestdagen bij­voor­beeld.

Muziek

In de regel zingt het eigen (dames)koor tijdens uitvaarten. Andere levende muziek is mogelijk in overleg met de pastor. De moge­lijk­he­den voor CD-muziek zijn beperkt en dan bij voorkeur aan het einde van de viering. De muziek dient steeds ter goedkeuring aan de voorganger te worden voorgelegd.

Collecte

De collecte, die zowel in de uitvaartplechtigheid als in de avondwake wordt gehouden, is altijd voor de parochie bestemd. Als de familie van de overledene dat wenst, is het wel mogelijk om collectebussen voor een goed doel achter in de kerk te plaatsen, mits de doel­stel­ling ervan aan de christelijke levensvisie beantwoordt. De pastor moet hiervoor toestemming verlenen. De parochie neemt geen verantwoording voor de collectebussen.

Uitvaartverzorger

Het regelen van een uitvaart geschiedt via een uitvaartverzorger en gaat altijd via het algemeen secretariaat, tel. (0418) 632 504. De invulling van de viering gebeurt met de betreffende pastor.

Teksten voor het liturgieboekje

De teksten voor het liturgieboekje zijn be­schik­baar als Word document.

Reglementen RK Begraaf­plaatsen

Op 1 feb 2017 is het nieuwe reglement RK begraaf­plaatsen ingegaan.
Daarmee zijn alle oude reglementen komen te vervallen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer