Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Pastoraatsgroep

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
Pastoraatsgroep

Op 1 januari 2004 is met de Pas­to­rale Eenheid Bom­me­ler­waard (PEB) een pas­to­raats­groep inge­steld ter onder­steu­ning van de pas­to­rale beroeps­krachten. In de nieuwe pa­ro­chie H. Fran­cis­cus is de pas­to­raats­groep blijven bestaan met een enigszins ge­wij­zigde opzet. Ze func­tio­neert voor de hele Bom­me­ler­waard en or­ga­ni­seert en coördineert het pas­to­raat.

Ook draagt de pas­to­raats­groep bij aan de vor­ming en toerus­ting van vrij­wil­li­gers. De pas­to­raats­groep is be­lang­rijk voor de samen­wer­king tussen de ver­schil­lende kerk­dorpen. Vanuit iedere oude pa­ro­chie is een pa­ro­chi­aan aange­zocht, zodat er een goed contact kan blijven tussen de pastores en de ge­meen­schappen ter plaatse. Verder zijn er nog enkele leden die geen oude pa­ro­chie ver­te­gen­woor­digen, maar over goede pas­to­rale kwali­teiten be­schik­ken. Ook het pas­to­raal team maakt deel uit van de pas­to­raats­groep.

De pas­to­raats­groep houdt zich vooral bezig met die ge­meen­schappen die hun kerk hebben verloren. Het is be­lang­rijk dat het pas­to­raat doorgaat en dat er moge­lijk­he­den wor­den gezocht om de mensen ter plaatse van dienst te zijn en bij de Kerk betrokken te hou­den. Ie­der­een moet zich in de nieuwe pa­ro­chie H. Fran­cis­cus thuis weten in een kerk en bij medepa­ro­chi­anen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer