Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Ik wil een misintentie opgeven

gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023
Ik wil een misintentie opgeven

Veel mensen horen graag de namen van hun overle­den dier­ba­ren. En het is goed dat we in de pa­ro­chie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hier­voor kunt u een mis­in­ten­tie opgeven voor een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Het offer van Christus dat in de Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De pries­ter kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis­in­ten­ties opgeven voor een zon­dags­mis maar ook voor een door­de­weekse mis.

Ook in een Woord- en Communie­dienst kunnen we voor iemand bid­den en zijn of haar naam noemen. Het heeft dan niet de waarde van een misintentie maar het gebed als zodanig is zin­vol.

Stipendium

Voor een (mis)intentie wordt een bedrag gevaagd van € 12,50 (stipendium). Als u wilt dat de intentie in het pa­ro­chie­blad of op de web­si­te wordt ge­pu­bli­ceerd, moet u deze op tijd opgeven. Houdt u reke­ning met de datum van het ver­schij­nen van het pa­ro­chie­blad. Mocht u te laat zijn met het opgeven van een mis­in­ten­tie, dan kan deze nog wel in de vie­ring gelezen wor­den. Hoe kunt u een mis­in­ten­ties opgeven in de pa­ro­chie? U kunt het per­soon­lijk doen op de pastorie of bij degene die die taak op zich geno­men heeft. Schrifte­lijk is ook moge­lijk door uw intentie op een briefje te noteren en samen met het geld­be­drag (stipendium) in een en­ve­lop­pe te deponeren in de brievenbus (graag ook de afzen­der noteren voor als er ondui­de­lijk­he­den mochten zijn). Hier­on­der staan per pa­ro­chie de adressen voor het opgeven van de intenties.

Alem

Mw. Ger van Boxtel, ’t Buske 25 te Alem, tele­foon 0418 - 66 20 63

Am­mer­zo­den

Bij dhr. Bart van Helvoort, 073 - 599 1215 op maan­dag tussen 10.00 uur en 11.30 uur en don­der­dag tussen 9.00 en 11.30 uur; Ook via in­ter­net is de pa­ro­chie bereik­baar: wil­li­brordus­paro­chie@xs4all.nl

Hedel

Misin­tenties kunnen tele­fo­nisch wor­den doorge­ge­ven bij Bets de Goeij op telnr. 073 - 599 3595

Kerkdriel

Op het Pa­ro­chie­cen­trum (Hertog Arnold­straat 57b). De stuur­groep pas­to­raat is ‘s woen­dags van 9.30 tot 11.30 aanwe­zig voor het opgeven van intenties (ook voor die van De Leyenstein).

Rossum

Misin­tenties kunnen tele­fo­nisch wor­den doorge­ge­ven bij Bertha van Doorn op telnr. 0418 - 51 23 40

Velddriel

Bij mw. Van den Dungen, Sint-Antonius­straat 5, tel. 0418 - 63 20 61.

Zalt­bom­mel

Mw. T. van Steen­bergen, Johan de Witt­straat 68, tel. 0418-514262.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer