Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jeugd

gepubliceerd: dinsdag, 22 oktober 2019
Jeugd

Voor jon­ge­ren in onze pa­ro­chie wor­den allerlei ac­ti­vi­teiten ontplooid. Verder ver­wij­zen we jon­ge­ren graag naar de het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom en de speciale web­si­te voor katho­lie­ke jon­ge­ren: Jongkatho­liek. Een uit­ge­breid over­zicht van jon­ge­ren­acti­vi­teiten staat ook op Rkac­ti­vi­teiten.nl.

Eerste H. Communie en Vormsel

Voor kin­de­ren die de Eerste Heilige Communie gaan doen of gaan wor­den gevormd zijn er wel voor­be­rei­dings­pro­gramma's. In­for­meer bij het se­cre­ta­riaat wanneer u een kind wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Ook wanneer u mee wilt helpen bij de voor­be­rei­ding op deze sacra­menten, kunt u contact opnemen met het se­cre­ta­riaat.

De jon­ge­ren wor­den aan­ge­spro­ken op hun christen-zijn in groep 8 van de basis­school. Dan staan ze voor de keuze om het Vormsel wel of niet te doen. Dan dringt de vraag zich op: wil ik dat wel of niet? Wat willen mijn ouders? Durf ik zelf te kiezen? Het ont­van­gen van het Vormsel kan een aan­lei­ding zijn om werk te maken van je geloof.

Squad 4J6

Squad 4J6

Elke eerste vrij­dag van de maand van 19.30 tot 21.45 uur is er een bij­een­komst voor tieners en jon­ge­ren. De be­ge­lei­ding is in han­den van de pastoor en het jon­ge­ren­team. De avon­den vin­den door­gaans plaats in het pa­ro­chie­cen­trum van Kerkdriel, Hertog Arnold­straat 57b. Onder Ac­ti­vi­teiten in de pa­ro­chie staan de aan­kon­di­gingen voor de volgende avon­den en er is een Whatsapp groep van deel­ne­mers. Kom gewoon een keer langs!

Meer in­for­ma­tie op het web

Binnen Bisdom ’s-Hertogen­bosch is er een jon­ge­ren­af­de­ling

Jong Bisdom Den Bosch
We ver­wij­zen jon­ge­ren graag naar de speciale web­si­te voor katho­lie­ke jon­ge­ren Jongkatho­liek.nl Jongkatholiek.nl
Een uit­ge­breid over­zicht van jeugd- en jon­ge­ren­acti­vi­teiten staat op Rkac­ti­vi­teiten.nl/jong Rkactiviteiten.nl
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer