Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Geschiedenis

gepubliceerd: dinsdag, 20 september 2011

Op 1 januari 2004 is de Pastorale Eenheid Bom­me­ler­waard, het samen­wer­kings­ver­band van de parochies van Alem, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel, Rossum-Hurwenen, Velddriel en Zaltbommel, van start gegaan.

Alem

Alem was al in de achtste eeuw bewoond. Sint Wil­li­brord zou er gepreekt hebben. In 1146 werd Alem geschonken aan de Benedictijner abdij van Sint Truiden door de graven van Duras. Tot de 18de eeuw heeft de abdij het dorp Alem in bezit gehad. Het kleine dorpje Alem had in de middeleeuwen twee kerken, een collegiale kapittelkerk gewijd aan Sint Odrada en een parochiekerk toegewijd aan de Heilige Hubertus. De huidige katholieke H. Hubertus­kerk is tussen 1872 en 1875 gebouwd. Pastoor A. Godschalkx was de opdrachtgever.

Ammerzoden

De Ammerzodense parochie werd in de zeventiende eeuw gesticht door de franciscaner pater Joannes Ooms. Hij kreeg daartoe de gelegenheid van de Heer van Ammerzoden, Otto van Arckel. Gezien de tijds­om­stan­dig­heden was dit zeer opmerkelijk daar in het midden van de zeventiende eeuw het heersende protestantse geloof het niet toestond dat katholieken een parochie gingen stichten.

Hedel

Dat de Hedelse katholieken al in de Middeleeuwen georga­ni­seerd waren, blijkt uit een het oorkonde uit 1292. Daarin is sprake van een kerk die Wil­li­brordus­kerk genoemd werd. Deze kerk werd in de reformatieperiode afgebroken. De protestanten bouwden daarna op de fundamenten een nieuwe kerk. Dit kerk­ge­bouw bestaat nog steeds.

Kerkdriel

De katholieken van Kerkdriel bouwden rond 1300 een kerk­ge­bouw aan de Teisterbandstraat (op de plaats waar nu de protestantse kerk staat). Het gebouw werd opgetrokken in de Romaanse stijl. Later verscheen er op die plaats een nieuwe gotische kerk. Deze kwam aan het einde van de zestiende eeuw, ten tijde van de Reformatie, in handen van de protestanten.

Rossum-Hurwenen

In de vijftiende eeuw, in 1438 werd tot pastoor van de Rossumse parochie benoemd pater M. Gerardus. Later werd hij ook tot deken aangesteld. In het jaar 1559 werd de Bom­me­ler­waard – en dus ook de parochie Rossum – ingedeeld bij het Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch. De parochie Rossum werd door de bisschop officieel toegewijd aan de heilige Martinus. Een jaar later, in 1560, vernielde een uitslaande brand het kerk­ge­bouw.

Velddriel

De eerste vermelding van katholiek leven in Velddriel komt uit de Middeleeuwen. Er is dan sprake van een kapel van de H. Antonius Abt. De priester die aan de kapel verbonden was, kon onderhouden worden uit de opbrengsten van de gronden die aan die kapel verbonden waren. Ook de school­mees­ter werd uit die gelden betaald.

Zaltbommel

De kerk die in 1781 aan de Oliestraat werd gebouwd, had het karakter van een schuilkerk. Het gebouw was toegankelijk via de Looiersgang. In het begin van de 19e eeuw waren er plannen om de kerk te vergroten. De eigenaren van de achter de kerk gelegen leerlooierijen weigerden echter hun grond te verkopen. Daarom werd in 1838 de pastorie afgebroken en de kerk richting de Oliestraat uitgebreid.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer