Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Geschiedenis

gepubliceerd: dinsdag, 20 september 2011

Op 1 januari 2004 is de Pas­to­rale Eenheid Bom­me­ler­waard, het samen­wer­kings­ver­band van de pa­ro­chies van Alem, Am­mer­zo­den, Hedel, Kerkdriel, Rossum-Hurwenen, Velddriel en Zalt­bom­mel, van start gegaan.

Alem

Alem was al in de achtste eeuw bewoond. Sint Wil­li­brord zou er gepreekt hebben. In 1146 werd Alem ge­schon­ken aan de Bene­dic­tijner abdij van Sint Trui­den door de graven van Duras. Tot de 18de eeuw heeft de abdij het dorp Alem in bezit gehad. Het kleine dorpje Alem had in de mid­del­eeuwen twee kerken, een col­le­giale kapit­tel­kerk gewijd aan Sint Odrada en een paro­chie­kerk toegewijd aan de Heilige Hubertus. De hui­dige katho­lie­ke H. Hubertus­kerk is tussen 1872 en 1875 gebouwd. Pastoor A. Godschalkx was de opdrachtgever.

Am­mer­zo­den

De Am­mer­zo­dense pa­ro­chie werd in de zeven­tien­de eeuw gesticht door de franciscaner pater Joannes Ooms. Hij kreeg daartoe de gelegen­heid van de Heer van Am­mer­zo­den, Otto van Arckel. Gezien de tijds­om­stan­dig­heden was dit zeer opmer­ke­lijk daar in het mid­den van de zeven­tien­de eeuw het heersende pro­tes­tantse geloof het niet toestond dat katho­lie­ken een pa­ro­chie gingen stichten.

Hedel

Dat de Hedelse katho­lie­ken al in de Mid­del­eeuwen geor­ga­ni­seerd waren, blijkt uit een het oor­konde uit 1292. Daarin is sprake van een kerk die Wil­li­brordus­kerk genoemd werd. Deze kerk werd in de re­for­ma­tie­pe­rio­de afgebroken. De pro­tes­tan­ten bouw­den daarna op de fun­da­men­ten een nieuwe kerk. Dit kerk­ge­bouw bestaat nog steeds.

Kerkdriel

De katho­lie­ken van Kerkdriel bouw­den rond 1300 een kerk­ge­bouw aan de Teister­band­straat (op de plaats waar nu de pro­tes­tantse kerk staat). Het gebouw werd opge­trok­ken in de Romaanse stijl. Later verscheen er op die plaats een nieuwe gotische kerk. Deze kwam aan het einde van de zes­tien­de eeuw, ten tijde van de Re­for­ma­tie, in han­den van de pro­tes­tan­ten.

Rossum-Hurwenen

In de vijf­tien­de eeuw, in 1438 werd tot pastoor van de Rossumse pa­ro­chie benoemd pater M. Gerardus. Later werd hij ook tot deken aan­ge­steld. In het jaar 1559 werd de Bom­me­ler­waard – en dus ook de pa­ro­chie Rossum – inge­deeld bij het Bisdom ’s-Hertogen­bosch. De pa­ro­chie Rossum werd door de bis­schop offi­cieel toegewijd aan de heilige Martinus. Een jaar later, in 1560, vernielde een uitslaande brand het kerk­ge­bouw.

Velddriel

De eerste vermel­ding van katho­liek leven in Velddriel komt uit de Mid­del­eeuwen. Er is dan sprake van een kapel van de H. Antonius Abt. De pries­ter die aan de kapel verbon­den was, kon onder­hou­den wor­den uit de opbrengsten van de gron­den die aan die kapel verbon­den waren. Ook de school­mees­ter werd uit die gel­den betaald.

Zalt­bom­mel

De kerk die in 1781 aan de Olie­straat werd gebouwd, had het karakter van een schuil­kerk. Het gebouw was toe­gan­ke­lijk via de Looiersgang. In het begin van de 19e eeuw waren er plannen om de kerk te ver­gro­ten. De eigenaren van de achter de kerk gelegen leerlooierijen wei­ger­den echter hun grond te verkopen. Daarom werd in 1838 de pastorie afgebroken en de kerk rich­ting de Olie­straat uit­ge­breid.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer