Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gebruik van kerkgebouwen

gepubliceerd: vrijdag, 7 maart 2014
foto: Twin Cities Women's Choir
Gebruik van kerkgebouwen

Soms bereikt ons een vraag over het gebruik van een kerk­ge­bouw voor andere doel­ein­den dan voor de li­tur­gie. Hierbij ver­wij­zen we graag naar een notitie van het bisdom waarin precies uit de doeken wordt gedaan wat de moge­lijk­he­den en onmoge­lijk­he­den zijn.

“Een rooms-katho­liek inge­ze­gend of geconsa­creerd kerk­ge­bouw is bestemd voor de li­tur­gie van het Woord en van de Eucha­ris­tie en voor de toedie­ning van de sacra­menten. Een kerk is ook de plaats voor het bid­den van de getij­den, het privé-gebed en allerlei devotionele praktijken.

Dit sluit echter niet uit dat een kerk­ge­bouw, bij uit­zon­de­ring, ook gebruik wordt voor andere doel­ein­den, die geen afbreuk doen aan de bestem­ming en hei­lig­heid van de plaats. Met name wordt hier gedacht aan concerten van gewijde en reli­gi­euze muziek of con­fe­ren­ties over reli­gi­euze thema’s.”

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer