Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Het sacrament van het Heilig Doopsel

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
Het sacrament van het Heilig Doopsel

In het sacrament van het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pasgeborene kind van God. Het doopsel vindt meestal plaats in het eerste levensjaar van het kind. De dopeling wordt opgenomen in de gemeen­schap van de Kerk en in de parochie waarin het gezin woont.

Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen.

Vaste zondagen

Doop­vieringen vinden plaats op vaste zondagen in de maand, voor iedere dopeling is er een aparte viering. Er is een vast schema voor alle kerken. De eerste viering begint om 13.00 uur, de tweede om 13.45 en de derde om 14.30 uur. Het is mogelijk meerdere dopelingen in een viering te laten dopen. Dat is heel mooi als er bij­voor­beeld twee of meer dopelingen zijn in hetzelfde gezin of dezelfde familie.

Doop­ge­sprek

Voorafgaand aan de viering vindt een doop­ge­sprek plaats met alle doopouders. Deze gezamenlijke avonden zijn in het parochie­cen­trum van Kerkdriel of Zaltbommel en beginnen telkens om 20.00 uur. U kunt uw kind aanmelden voor de doop via het algemeen secretariaat:

Verschillende geloofsovertuigingen

Voor ouders met een verschillende geloofsovertuiging (bij­voor­beeld katholiek en protestant) zijn er speciale richtlijnen. Lees ook over de doop tijdens een oecumenische viering.

Peetouders

Het is een goede gewoonte peetouders te kiezen die hun petekind en diens ouders tot steun kunnen zijn, maar het kiezen van peetouders is geen verplichting. Eén peetouder is voldoende. Als de ouders er twee willen kiezen is het een man en een vrouw (een peter en een meter). Peetouders moeten katholiek zijn en minstens zestien jaar oud. Een niet-katholiek kan geen peetouder worden, maar wel als doopgetuige worden genoteerd.

Het doopsel voor volwassenen

Ook in onze parochie wonen mensen die weliswaar al langere tijd geboeid zijn door het katholieke geloof, maar die als kind om een of andere reden niet gedoopt zijn of als volwassene niet eerder ertoe gekomen zijn om zich in de katholieke Kerk op te laten nemen door het doopsel. Jaarlijks start het bisdom met een traject voor degenen die graag het sacrament van het doopsel willen ontvangen. Voor 2016 start dit voor­be­rei­dingstraject in februari / maart.

Mocht u de wens hebben om gedoopt te willen worden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@katholiekbom­me­ler­waard.nl of telefonisch (0418) 632 504 of met één van de pastores in de parochie. U ontvangt dan meer informatie over het hele bisdom­pro­gramma in aanloop naar het doopsel en een aanmeldings­for­mu­lier.

Teksten voor het liturgieboekje

De teksten voor het liturgieboekje zijn be­schik­baar als Word document.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer