Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Catechese

gepubliceerd: woensdag, 9 november 2016
Catechese

Gelegen­he­den om het geloof over te dragen en God ter sprake te brengen zijn er rondom de sacra­menten. Zo is er een ge­za­men­lijke doop­voor­berei­ding voor de ouders die hun kindje willen laten dopen. Voor­af­gaande aan de Eerste H. Communie en het Vormsel zijn er catechese­bijeen­komsten die door een werk­groep in de pa­ro­chie wor­den geor­ga­ni­seerd, meestal in samen­wer­king met de school.

Voor­af­gaand aan het huwe­lijk wordt er door de pries­ter met het trouwpaar ge­spro­ken over het geloof. Geloofs­over­dracht en ver­kon­di­ging is ook verweven in de vie­ring van de gewone li­tur­gie van de zon­dag. Voor speciale bijeen­komsten let op de aan­kon­di­gingen op de web­si­te, in het pa­ro­chie­blad of in de regionale bla­den.

Catechese op school

Op de basis­scho­len in onze pa­ro­chies wordt gods­dienst­onder­wijs en levens­be­schou­wing gegeven door de leer­krachten zelf. Ze wor­den hierin onder­steund door een iden­ti­teits­bege­lei­der gods­dienst / levens­be­schou­wing. Dit wordt door de ge­meen­te en de pa­ro­chies finan­cieel onder­steund. In­for­meer bij uw school hoe het geloof en de Kerk ter sprake komt.

Catechese thuis - Samuel Advies

Na­tuur­lijk kunt u thuis ook veel bijdragen aan de geloofsopvoe­ding van uw kin­de­ren. Bij­voor­beeld op de web­si­te van Stich­ting Samuel staan veel aan­wij­zingen, tips, werkjes en puzzels bij het zon­dagse­van­ge­lie.

Woord van Leven - Focolare

Focolare Neder­land zet maan­de­lijks twee do­cu­menten online voor kin­de­ren en tieners. Een goede catechese­moge­lijk­heid voor thuis of in een groep.

De Goede Herder

Vanuit België wor­den evan­ge­lie­blaadjes voor de jeugd De Goede Herder verspreid. Weke­lijks krijgen kin­de­ren op voor hen be­grij­pe­lijke wijze uitleg bij het evan­ge­lie van de zon­dag. Daar­naast wordt een heilige van de week in het spotlicht gezet en zit er een puzzel, werkje of kleurplaat bij.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer