Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerkbalans 2012

gepubliceerd: maandag, 23 januari 2012
Kerkbalans 2012

Beste mensen,

In de maand januari wordt landelijk door verschillende kerkgenoot­schappen de actie Kerkbalans gehouden. Als niet-gesubsidieerde ‘organisaties’ zijn we afhankelijk van giften en bijdragen. Daarover gaat deze brief.

Wij beseffen dat er de laatste maanden in onze eigen katholieke kerk veel is gebeurd dat ons beschaamt. Na vele jaren komt de waarheid in volle omvang boven. De berichten over het seksueel misbruik mogen we in deze brief niet onvermeld laten, want we begrijpen u als u zegt: aan die Kerk geef ik niets meer.

Vele mensen  wijzen – met een gepaste bescheiden­heid – echter op de vele goede dingen die in de Kerk gebeuren. Als parochie­bestuur en beheer­commissies / parochie­werk­groepen staan we voor de taak om het kerkelijk werk voort te zetten voor allen die daarbij betrokken willen blijven. Ook willen we een bijdrage leveren aan de waarden en normen die we allen met elkaar delen en die noodzakelijk zijn voor een vreedzame samenleving.

Het schijnt zo te zijn dat de gemiddelde parochiaan € 8 bijdraagt aan de parochie. We komen op dit getal door het totaal van de bijdragen te delen door het aantal nominale parochianen. Degenen díe meedoen aan de gezinsbijdrage betalen gemiddeld natuurlijk meer. Er bestaan uiteraard grote verschillen, en niet iedereen is even bemiddeld. Wij willen u vragen uw bijdrage eens te vergelijken met bijvoorbeeld de contributie die u voor uzelf of voor uw kinderen betaalt voor het lidmaat­schap van een vereniging. Om te kunnen voetballen betaalt u als senior al gauw € 150, en als junior € 100 per jaar.

Ook het fusieproces roept bij u misschien veel vragen op en brengt veel onzekerheid met zich mee. 2012 wordt een spannend jaar. Zeker als er gesproken wordt over kerksluitingen, geeft dat veel onrust. Als bestuur willen we op de lange termijn het katholieke kerkelijke leven in de Bommelerwaard mogelijk blijven maken. Dat kan alleen met uw mede­werking en inzet. En het kan ook alleen als we keuzes maken, want de tijd is veranderd en de Kerk moet méé veranderen. De financiën dwingen ons daartoe.

De belangrijkste bijdrage die u kunt leveren is de deelname aan de vieringen. Daar hangt heel veel van af. Op die momenten kunnen we samen echt Christus’ Kerk zijn. Verder zijn er vele vrijwilligers die het de parochies mogelijk maken Kerk te zijn en die in natura hun inzet leveren.

Met vriendelijke groeten en veel goeds in 2012,

Pastoor dr. C.F.M. van den Hout

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer