Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aankomende fusie

gepubliceerd: woensdag, 21 september 2011
foto: iStockPhoto
Aankomende fusie
Aankomende fusie

De afgelopen maanden is er in het parochie­bestuur (unie­bestuur) veel gesproken over verdergaande samen­werking tussen de zeven parochies van de Bommelerwaard. Het beleidsplan van de bisschop Geloven in groei, groeien in geloof was daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op de vergadering van 15 juni heeft het bestuur besloten het fusietraject daadwerkelijk in te zetten. De streefdatum voor de fusie is 1 januari 2013.

Dit bericht zal voor velen van u niet helemaal nieuw zijn. Sinds 2004 vallen de parochies een pastorale eenheid onder één pastoor, één pastoraal team en één bestuur. Bij zijn afscheid op 1 juni 2009 bracht pastoor Van Bronkhorst een fusie ook al ter sprake (hij suggereerde zelfs al een nieuwe naam). De afgelopen maanden heeft het bestuur verkenningen en inventarisaties gedaan. Dit heeft al concreet geleid tot een vergadering met alle redacties van de parochiebladen om tot één nieuw parochieblad te komen. Als wij u goed op de hoogte willen houden, is het belangrijk dat iedereen op dezelfde manier en tegelijkertijd wordt geïnformeerd.

In de bestuurs­ver­ga­dering is ook besloten twee commissies op te richten. De ene gaat zich bezighouden met de communicatie naar u en naar alle belang­stellenden. De andere buigt zich over de financiële situatie van de gezamenlijke parochies. Een informatie­avond op 1 juni o.l.v. dhr. Van de Molengraft van het bisdom heeft duidelijk gemaakt dat we keuzes moeten maken. Voor het lopend jaar 2011 is er een gezamenlijk tekort, dat bij ongewijzigd beleid oploopt in de toekomst. Structurele tekorten op de begroting leiden onherroepelijk tot in-teren, en dan is het over 20 jaar allemaal op.

We willen als bestuur onze verant­woorde­lijkheid nemen en werken aan een gezonde parochie nu én in de toekomst. Het pastoraat en de zorg voor de mensen staat daarbij op de eerste plaats. Daarvoor hebben we u als kerk­gangers en vrijwilligers hard nodig. Hoe het een en ander er concreet uit gaat zien, kunnen we nu nog niet zeggen. We hopen dat u dat begrijpt.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer