Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lintjes voor Annie van Beers en Marika van Balken

gepubliceerd: donderdag, 28 april 2016

In een koude Sint Maartens­kerk verzamelde zich dinsdag 26 april 2016 (daags vóór Koningsdag) een feestelijk uitgedost gezel­schap van heel diverse mensen. Het was natuurlijk tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. Ook Annie en Marika mochten een lintje ontvangen.

Piet de Lange hield als voorzitter van de contact­groep van Zaltbommel voor de beide gedecoreerden een speech die we hieronder integraal weergeven.

Beste Annie, familie en vrienden,

Van harte gefeliciteerd met je koninklijke onderscheiding vanmorgen uitgereikt, je bent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gelukkig kon je vanmorgen de versierselen in de Sint-Maartens­kerk in ontvangst nemen. Het was nog even spannend de afgelopen week en zijn blij dat je hier in ons midden bent in ons Parochie­centrum samen met je familie en kennissen.

Helaas, Pastor Bus is verhinderd en hij heeft mij gevraagd hem te verontschuldigen. Hij had er graag bij geweest.

foto: Levin en Paula Photography
Een lintje voor Annie van Beers
Annie van Beers

Mede namens hem, wil ik je als voorzitter van de Contact­groep Sint Martinus­kerk Zaltbommel van harte feliciteren met je onderscheiding en met een paar woorden aangeven dat de onderscheiding je echt toekomt.

Jouw kennende had je dit niet verwacht! Zo heb ik je ook mogen ervaren op onze vrijwilligers­avond. Verbaasd was je, dat je gewaardeerd werd. “Het er zijn voor anderen” is voor jouw een vanzelfsprekendheid.

Mooi dat mensen in je omgeving de moeite genomen hebben om je voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Iemand die zich bescheiden en in alle eenvoud jaren inzet voor onze geloofs­gemeen­schap en voor de familie; als tante, als mantelzorger en als vrijwilliger.

Die verdienen het om op deze zeer bijzondere wijze gewaardeerd te worden.

Voor ons was je in al die jaren, schat ruim 40 jaar, een duizendpoot.

  • Als er hand en spandiensten nodig zijn, Annie steekt de handen uit de mouwen. Niet gauw is je iets je te veel;
  • Denk maar aan alles klaarzetten, de daarbij horende voor­bereiding voor de senioren­vieringen, vooral rond Kerstmis is dat veel werk. Na afloop help je weer mee bij het opruimen, je staat altijd klaar voor een ander;
  • Brengt kaarten rond bij 75 jarige parochianen, en
  • Brengt bij deze groep van ouderen rond Kerstmis en Pasen een attentie;
  • Heeft al heel lang, meer als 30 jaar, haar eigen wijk voor het rondbrengen van het Parochieblad.

Bij Bingo heb jij een heel bijzondere eigen rol. Of het nu in de Wielewaal is of bij de Kerst­vieringen hier in het parochie­centrum jij zorgt ervoor dat iedereen zijn gewonnen prijsje meekreeg naar huis. Daarin ben je oplettend en zeer zorgzaam.

Je bent betrokken bij onze Sint Martinus­kerk. Iedere week, haast iedere zondag ben je bij een viering aanwezig en heb je een vaste plek. Eerst altijd met je zus Dien, de laatste jaren alleen.

Als tante vervul je ook een belangrijke rol in de familie, heb ik meegekregen. Je woont aan de Nonnenstraat in het ouderlijk huis. Dat onderstreept misschien ook je bijzondere rol in de familie; “de spil van de familie”? Vandaag, speciaal voor jouw de familie en vrienden bij elkaar, wat een waardering voor je.

Door het verzorgen van deze lunch kunnen we eindelijk als parochie iets voor je terug doen. Hier waar jij altijd zo actief bent. Nu zorgen we even voor jouw.

Geniet van deze speciale dag samen met je familie en laat je verwennen door al die zorgzame mensen om je heen. Je verdiend het en ik hoop dat je daarvan kan genieten.

Nogmaals heel veel dank voor je inzet en we hopen je nog heel lang in ons midden te hebben. Als blijk van waardering mag ik je ook deze mooie bos bloemen overhandigen.

PdL, 26 april 2016

Beste Marika, Ton, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

Marika, vandaag ben jij gedecoreerd tot Lid van De Orde van Oranje Nassau. Prachtig dat dit heeft kunnen plaatsvinden. Het is je gegund!

Hij is je onder andere uitgereikt op basis van je vrijwillige inzet voor onze parochie in de afgelopen 40 jaar. Heel lang voor onze Sint Martinus Parochie Zaltbommel en de laatste jaren ook voor de Franciscus Parochie Bommelerwaard waar onze parochie is in opgegaan.

Pastor Bus is helaas verhinderd en hij heeft mij gevraagd hem te verontschuldigen. Hij had er graag bij geweest.

foto: Levin en Paula Photography
Een lintje voor Marika van Balken
Marika van Balken

Mede namens hem, wil ik je als voorzitter van de contact­groep Sint Martinus­kerk Zaltbommel van harte feliciteren met je onderscheiding en met een paar woorden hier even bij stil te staan.

In 1977 dook jouw naam op als vrijwilliger in het parochieregister.

Zingen, educatie, liturgie en organiseren vormen een beetje de rode draad in de 40 jaar van jouw intensieve vrijwillige inzet voor onze parochie.

Het kinderkoor heb jij ruim 25 jaar geleid als dirigente. Het kinderkoor had op haar repertoire meer dan 200 liedjes! Er werd geoefend na schooltijd in de kuil van de Franciscus­school. Het koor bestond destijds uit zo’n 30 kinderen. En met een speels gemak ging jij daar mee om en het was prachtig om te zien hoe de kinderen erin op gingen en gelijk gaf je ze iets mee. En dat allemaal, na een dag lesgeven en ook nog moeder van een jong gezin. Elke maand werd er gezongen in de Sint Martinus­kerk in een gezins­viering. Jij bereide de vieringen mee voor. De door jouw uitgewerkte kinder-kerst­viering was heel speciaal, misschien nog het wel het meest voor ons als ouders.

Jarenlang nam jij de voor­bereiding van 1e communie op je; ouder­avonden, kinder­bijeen­komsten en de viering in de kerk. Ton had dan ook een functie. Dat deden jullie wel vaker, denk daarbij aan de kinder­neven­diensten, ook bij oecumenische vieringen.

De 1e communie­viering van 1993 kan ik mij persoonlijk nog heel goed herinneren. Kinderen met een rugzakje, betrok jij erbij, voelde zich op hun gemak en konden volledig met de groep meedoen.

Je zong vanaf 1993 bij de Cantorij en zat daarbij ook in de liturgie­groep. Opnieuw vieringen voorbereiden, teksten schrijven en voorlezen. Je droeg in belangrijke mate bij aan de inhoud, vorm en beleving van de vieringen. En je deed meer; stencilwerk, materiaal rondbrengen of rondmailen. Wat een inzet en betrokkenheid.

Jouw bijdrage in de voor­bereiding van vieringen is altijd intens geweest. Sinds de start, 2012, van de meditatieve vieringen “Op adem komen” vervul je die rol opnieuw en zorgt bij de voor­bereidingen voor een goede onderlinge afstemming.

Samen met pastor Jos van Zeelst heb je gewerkt aan een nieuw vormsel en communieproject. Je zette je schouders er onder. Bij jouw was inhoud en opzet in goede handen.

Met pastor Vriesema heb je leiding gegeven aan de catechese groepen van 7 parochies in de Bommelerwaard. Je deed dit vanuit de pastoraats­groep, waar je 10 jaar bij betrokken was.

Sinds 2013 ben je lid van werk­groep Kunst in de Kerk van de Raad van Kerken in Zaltbommel. Met als doel; kunst te exposeren, gerelateerd aan religie en een verbinding te maken tussen kerk en maat­schappij.

Nu heb ik niet eens alles genoemd wat je voor onze geloofs­gemeen­schap gedaan hebt.

Natuurlijk kon je dit allemaal niet alleen, samen met anderen heb je dit allemaal kunnen doen. Mooi dat een aantal van hen hier nu ook aanwezig zijn.

Met jouw inhoudelijke inzet, manier van werken en prachtige verhalen wist je kinderen, ouders, jongeren, koorleden, parochianen en belang­stellenden te boeien en te motiveren voor het geloof. Je hebt in die 40 jaar een belangrijke rol vervuld voor onze parochie voor jong en oud.

We zijn je daar heel dankbaar voor en prachtig dat dit vandaag met een koninklijke onderscheiding gevierd kan worden.

Namens de parochie heel veel dank, plezier en gezondheid samen met Ton en je gezin. En namens de parochie mag ik je dit overhandigen.

PdL, 26 april 2016


(de prachtige foto’s zijn gemaakt door Levin en Paula Photography)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer