Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ontwikkelingen in de parochie

Persbericht Parochie H. Franciscus

gepubliceerd: woensdag, 27 januari 2016
Ontwikkelingen in de parochie

Drie jaar geleden is de fusie tussen zeven parochies in de Bommelerwaard tot stand gekomen en is er één grote parochie ontstaan, Parochie Heilige Franciscus. Per 1 januari 2013 is er tevens een nieuw bestuur aangetreden voor deze nieuwe parochie.

Dit bestuur heeft zich –naast het vormgeven aan de nieuwe organisatie- ingespannen om een plan te maken voor de toekomst van de parochie, binnen de ontwik­ke­lingen zoals deze zich voordoen binnen het Bisdom ’s-Hertogen­bosch.

Het bestuur heeft dit plan, waarmee naar mening van het bestuur de belangen van de parochie en de parochianen het best gediend zijn, vervolgens ingediend bij het bisdom. Het plan voorziet naast een forse financiële besparing door het afstoten van kerken en pastorieën, ook in een nieuw te bouwen parochie­centrum, om zo uiteindelijk tot een sluitende begroting te komen, één van de eisen van het bisdom.

Het bisdom heeft recent per brief hierop gereageerd. Deze reactie geeft het bestuur van de parochie enerzijds ruimte om voort te gaan met het plan, maar anderzijds heeft het bestuur met de reactie in de hand de volgende, soms moeilijke besluiten genomen:

  • De kerk in Alem wordt afgestoten, en zal, als er een herbestemming is, worden gesloten. De kerk blijft tot dan in gebruik: de zondags­vieringen zoals die op dit moment plaatsvinden, gaan door tot het moment van sluiting.
  • ook de kerk in Velddriel wordt afgestoten, en zal, als er een herbestemming is, worden gesloten. De kerk blijft tot dan in gebruik: de zondags­vieringen zoals die op dit moment plaatsvinden, gaan door tot het moment van sluiting.
  • Beide kerken en bijhorende pastorieën worden verkocht, aangezien deze gebouwen geen rol meer kunnen blijven vervullen binnen onze parochie.
  • Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om in de beide dorpen pastoraal present te blijven.
  • De kerk in Ammerzoden blijft vooralsnog open om een goede geografische spreiding over de Bommelerwaard te waarborgen. De haalbaarheid en wenselijkheid hiervan wordt jaarlijks bekeken. De pastorie in Ammerzoden wordt te koop aangeboden.
  • de plannen voor een nieuw parochieel centrum in Kerkdriel worden verder uitgewerkt. Hoewel dit een substantiële uitgave betreft, past dit wel degelijk in het streven naar een sluitende begroting, omdat andere, minder efficiënte gebouwen kunnen worden afgestoten. Een centrale plaats voor de pastores en het secretariaat is erg wenselijk.

Verder: de kerk in Rossum is definitief verkocht; hier wordt op 13 februari om 19.00 uur de laatste viering met het gehele pastoresteam gehouden. Iedereen is natuurlijk welkom.

Voor de kerk in Hedel is het bestuur in gesprek met diverse partijen, die belang­stelling hebben getoond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Luijks, vicevoorzitter, via de parochie:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer