Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Franciscanen in de Bommelerwaard

gepubliceerd: maandag, 6 oktober 2014
Emeritus-pastoor Ben van Bronkhorst
Emeritus-pastoor Ben van Bronkhorst

Aan de voor­avond van het Franciscusfeest, zaterdag­avond 4 oktober 2014, hield emeritus pastoor Ben van Bronkhorst een verhaal over de geschiedenis van de Franciscanen in de Bommelerwaard. Op veler verzoek paatsen we dit verhaal op de website alsook in het volgende parochieblad.

Franciscanen in De Bommelerwaard

Jan Ooms, franciscaan uit Megen,kwam rond 1650, in roerige tijden, “als missionaris” in De Bommelerwaard terecht. Hij trok rond als marskramer en verkondigde het Goede Nieuws overal waar hij kwam. In 1651 werd hij de stichter van een vaste missie in De Bommelerwaard.

In 1662 werd de statie van Zaltbommel, tot die tijd bediend door de jezuïeten, overgenomen door de Franciscanen en na het overlijden van Jan Ooms, in 1674, kwamen er drie opvolgers: in Ammerzoden, in Driel en in Rossum. Ammerzoden en Zaltbommel bleven steeds franciscaanse parochies, maar in Driel benoemde de Bossche vicaris in 1723, tegen alle afspraken in, een seculier priester!!!

Begin zestiger jaren

Zo werd het begin zestiger jaren van de vorige eeuw. De franciscanen brachten een stuk vernieuwing in het parochiepastoraat door projecten in Noord-Holland en Friesland. Daar werd door de bisschoppen over gesproken en mgr. Bekkers trad in overleg met de Provinciale Overste van de Nederlandse Franciscanen (de latere pastoor van Rossum/Hurwenen Linus Grond) of zo’n project ook mogelijk zou zijn in De Bommelerwaard. En zo werd het pastoraat in De Bommelerwaard vanaf eind augustus 1965 toevertrouwd aan de Franciscanen.

Na drie eeuwen hun stempel te hebben gedrukt op het geestelijk leven en vaak ook op het maat-schappelijk klimaat van Ammerzoden en Zaltbommel, mochten de Franciscanen van toen af op weg met alle katholieken van De Bommelerwaard. Volgens de verhalen die over hen nog steeds de ronde doen in Alem, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel, Rossum/Hurwenen, Velddriel en Zaltbommel deden zij dat met verve en zij lieten bij velen een onuitwisbare indruk achter. Als u een van hun namen laat vallen in een gesprek, volgt er steevast een pracht van een anekdote.

Veel werk is tussen 1965 en 2009 verzet. In de beste jaren waren er zelfs 14 franciscanen hier werkzaam. Het pastoraat kreeg een heel ander gezicht en talloze vrijwilligers gaven hun beste krachten aan het parochiewerk.

Langzamerhand nam het aantal pastores af en in 1997 zagen de franciscanen zich genoodzaakt de verant­woorde­lijkheid voor de pastorale zorg terug te geven aan het Bisdom. Jos van Zeelst en ik bleven hier nog wel werken. Jos nam afscheid in 2004 en ik op 1 juni 2009.

Franciscus­parochie

We waren toen al enkele jaren bezig met de Pastorale Eenheid Bommelerwaard en de vorming van EEN parochie was op handen. Bij die parochie hoorde een nieuwe naam en ik vroeg bij de afscheids­viering om ter ere van al de Franciscanen die hier werkten en hun best deden om de geest en de inspiratie van Franciscus levend te houden in deze streken de nieuw te vormen parochie de naam van Franciscus te geven. Dat lukte en zo vierden wij op 4 en 5 oktober het feest van onze patroon­heilige.

Moge zijn geest en zijn levens­programma ons allen inspireren.

Emeritus-pastor Ben van Bronkhorst ofm.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer