Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Franciscus Vocalis

Initiatief voor nieuw op te richten kerkkoor

gepubliceerd: vrijdag, 18 oktober 2013
Franciscus Vocalis

Vrijwel direct na het ontstaan van de nieuwe fusie­parochie Sint Franciscus op 1 januari 2013 en het in­werking treden van het nieuwe liturgisch diensten­schema, werd zichtbaar dat de bestaande kerk­koren lang niet alle diensten kunnen invullen. Dit vormde voor een aantal parochianen de aanleiding voor het initiatief tot oprichting van een bovenlokaal kerkkoor, een flexibel koor dat bereid is om in de verschil­lende kerken van de Bommeler­waard te zingen en zo kan meehelpen het saam­horig­heids­gevoel tussen de verschil­lende kerken te vergroten.

Missie

“Het is zeker niet de bedoeling dat het koor in plaats komt of ten koste gaat van de bestaande koren. Elk koor heeft zijn eigen stemgeluid en dat moet zeker zo blijven. Het nieuwe koor zal een heel eigen geluid moeten ontwikkelen. In beginsel zal het koor zeker niet groot zijn. Wil ze meer­stemmige liederen ten gehore brengen dan richt ze zich automatisch op wat sterkere zangers. Wat betreft het repertoire zal de keuze vallen op vooral klassieke kerkmuziek, meer­stemmige psalmen en liederen.” aldus de initiatief­nemers, de pastores en enkele parochianen. In principe zijn dirigent Bart van de Wiel en pianist/organist Ton Nagel bereid het nieuwe koor te gaan leiden en begeleiden.

Planning

De repetities zullen worden gehouden elke woensdag­avond van 20.00 tot 22.00 uur in Basis­school de Pollenhof Kasteellaan 2 In Hedel. De eerste keer dat zij in de kerk zullen zingen staat gepland op Kerst­avond 24 december in de kerk van Hedel.

Alle geïnteresseerden welkom op woensdag­avond 30 oktober

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen geheel vrijblijvende kennis komen maken op de eerste repetitie­avond op woensdag 30 oktober om 20.00 uur in Bassis­school de Pollenhof Kasteellaan 2, Hedel. Bij voorkeur van tevoren even aanmelden bij Mevr. Esther van Duinhoven email: franciscusvocalis@gmail.com of tel: (06) 48 96 46 55

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer