Activiteitenoverzicht 2013 - 2014Overzicht van activiteiten die in het werkjaar 2013-2014 gaan plaatsvinden."> Activiteitenoverzicht 2013 - 2014Overzicht van activiteiten die in het werkjaar 2013-2014 gaan plaatsvinden." /> Katholiek Bommelerwaard - Nieuws

Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Overzicht van activiteiten 2013/2014

Aangepaste versie van 5 september

gepubliceerd: maandag, 9 september 2013

Overzicht van activiteiten die in het werkjaar 2013-2014 gaan plaatsvinden.

Augustus 2013
21 augustus Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
24 en 25 augustus MIVA-collecte in alle kerken
September
8 september 10.00 uur Viering 60 jaar Willibrordus­kerk Ammerzoden
12 september 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel; bijeenkomst werk­groepen gezins­vieringen
18 september Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
19 september 20.00 uur Bijeenkomst voor de kosters in Ammerzoden
22-29 september Vredesweek-collecte in alle kerken
25 september Kopij parochieblad nr 4 - oktober
26 september 20.00 uur Kerkdriel, bijeenkomst van de (voormalige) voor­gangers in woord- en communie­vieringen
Oktober 2013
5 oktober 17.30 uur Agapè-viering in Rossum, Nieuwhof
6 oktober 11.00 uur Franciscus­viering in Kerkdriel;
let op: op 6 oktober geen vieringen in de overige kerken!
10 oktober Pastoraats­groep
12 - 20 oktober herfst­vakantie basisscholen
16 oktober Parochie­bestuur
19 oktober Verschijningsdatum Parochieblad nr 4 - oktober
19 en 20 oktober collecte Wereldmissiedag in alle kerken
26 oktober 18.30 uur Viering 60 jaar Martinus­kerk Velddriel
28 oktober Oecumenische Bijbel­bijeen­komst Kerkdriel
November 2013
1 november 19.00 uur Aller­heiligen, Eucharistie­viering in Kerkdriel
2 november Allerzielen - voor de vieringen, zie het liturgisch rooster
3 november 14.00 of 15.00 uur Allerzielen­viering in de Poolse taal in Kerkdriel
9 november Vormsel­viering Rossum (Rossum en Zaltbommel)
16 en 17 november Nationale Jongerencollecte in alle kerken
20 november Parochie­bestuur
20 november Kopijdatum Parochieblad nr. 5 - november
December 2013
1-22 december collecte Bisschoppelijke Adventsactie in alle kerken
12 december Pastoraats­groep
14 december Verschijningsdatum parochieblad nr 5 - december
15 december 14.00 of 15.00 uur Kerst­viering in de Poolse taal in Kerkdriel
17 december 20.00 uur kerstsamenzang in Rossum, Martinus- en Barbarakerk
18 december Parochie­bestuur
20 of 21 december Zaltbommel, Volkskerstzang in de St. Martinus­kerk
21 december - 5 januari kerst­vakantie basisscholen
25 december Kerstmis - voor de vieringen, zie het liturgisch rooster
26 december 11.00 uur Tweede Kerstdag Eucharistie­viering in Kerkdriel
31 december Oudjaar - voor de vieringen, zie het liturgisch rooster
Januari 2014
1 januari 11.00 uur Nieuwjaars­viering in Zaltbommel (Oliebollen­viering)
?? januari Nieuwjaars­receptie van het bestuur
Medio januari Actie Kerkbalans in alle kerken
15 januari Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
16 januari 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel, bijeenkomst van de lectoren
Februari 2014
6 februari 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel bijeenkomst werk­groepen avondwake
13 februari Pastoraats­groep, Parochie­centrum Kerkdriel
19 februari Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
Maart 2014
1 maart 19.11 uur carnavals­viering in Ammerzoden, Willibrordus­kerk
2 maart 09.30 uur carnavals­viering in Velddriel, Martinus­kerk
2 maart 11.00 uur carnavals­viering in Kerkdriel, Martinus­kerk
2 maart 11.11 uur carnavals­viering in Zaltbommel, Martinus­kerk
5 maart - 19 april Vastenactie, in alle kerken
11 maart Kopijdatum Parochieblad nr 1 - april
15 maart 19.00 uur Vormsel­viering voor groep 7 en 8 in Alem
19 maart Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
22/23 maart Stille Omgang in Amsterdam, deelname mogelijk aan busreis en jongerenbus olv pastor Schevers
29 maart 19.00 uur Vormsel­viering in Ammerzoden, voor Ammerzoden en Hedel
April 2014
5 april Verschijningsdatum parochieblad nr 4 - april
10 april Pastoraats­groep, Parochie­centrum Kerkdriel
13 april 09.30 uur oecumenische palmpasen­viering in Rossum, Martinus- en Barbarakerk
13 april 11.00 uur oecumenische palmpaas­viering in Zaltbommel, St. Martinus­kerk
16 april Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
20 april Hoogfeest van Pasen - voor de vieringen, zie het liturgisch rooster
21 april 11.00 uur Tweede Paasdag, Eucharistie­viering in Kerkdriel
26 april 19.00 uur Vormsel­viering in Kerkdriel
26 april - 3 mei Lourdes­bedevaart van het bisdom ’s-Hertogen­bosch
26 april - 5 mei mei­vakantie basisscholen
Mei 2014
4 mei 11.00 uur eucharistie in Hedel en bedevaart naar de Zoete Moeder in Den Bosch
let op: op 4 mei geen vieringen in de overige kerken!
7 mei Kopijdatum parochieblad nr 2 - mei
11 mei Moederdag; collecte Roepingen­zondag
18 mei 09.30 uur Eerste Communie Ammerzoden, pastor Schevers
18 mei 11.00 uur Eerste Communie Hedel, pastor van Bronkhorst
18 mei 13.30 uur Eerste Communie Rossum, pastor Bus
21 mei Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
25 mei 11.00 uur Eerste Communie Zaltbommel, pastor Bus
29 mei 10.00 en 12.30 uur Hemelvaart, Eerste Communie­vieringen in Kerkdriel
voor de overige vieringen, zie het liturgisch rooster
31 mei Verschijningsdatum parochieblad nr 2 - mei
Juni 2014
1 juni 09.30 uur Eerste Communie Velddriel, pastor Schevers
5 juni 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel, bijeenkomst werk­groepen Eerste H. Communie
7 - 8 juni Week voor de Nederlandse Missionaris
8 juni Pinksteren - voor de vieringen, zie het liturgisch rooster
9 juni 11.00 uur Tweede Pinksterdag, Eucharistie­viering in Kerkdriel
12 juni Pastoraats­groep, Parochie­centrum Kerkdriel
18 juni Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
22 juni Oecumenische viering in Zaltbommel, het Anker
Juli 2014
12 juli - 24 augustus zomer­vakantie basissscholen
Augustus 2014
1 augustus Uiterste datum kopij inleveren Jaarplanning 2014-2015
6 augustus Kopijdatum parochieblad nr 3 - augustus
30 augustus Verschijningsdatum parochieblad nr 3 - augustus
(versie 3: 5 september 2013)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer