Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koninklijke Onderscheidingen

Annie van Kuijk-Schellekens en Jo van den Dung

gepubliceerd: zondag, 28 april 2013
Koninklijke Onderscheidingen

Vrijdag 26 april j.l. kregen mevr. Annie van Kuijk-Schellekens en dhr. Jo van den Dungen van burge­meester Gerd Prick een Koninklijke Onderscheiding opgespeld voor hun vele vrijwilligerswerk.

Met een smoes werden ze rond de klok van half 10 opgehaald en na een korte rondrit langs de kerken van de St. Franciscus­parochie om kwart over tien op het gemeentehuis in Kerkdriel opgewacht door Burge­meester en Wethouders. Half elf begon Gerd Prick met de officiële opening en noemde hij de 4 gedecoreerden met naam, naast Annie van Kuijk en Jo van den Dungen, waren dit Giel Lentjes-Visser en Hans van de Hemmen, en reikte even later de K.O. uit. Hierna kon men de gedecoreerden feliciteren en onder het genot van een hapje en drankje even na genieten van deze Koninklijke Onderscheiding.

Hieronder volgt een kleine opsomming van deze vrijwilligers­activiteiten. 

Mevrouw Annie van Kuijk- Schellekens

Mevrouw Annie van Kuijk- Schellekens (25 oktober 1948) is al ruim 34 jaar werkzaam voor de parochie van Velddriel de M(issie) O(ntwik­ke­ling) en V(rede) groep, 25 jaar lector in de Velddrielse kerk bij vieringen en avondwaken, ruim 20 jaar vrijwilligster van de schoonmaak­groep in de kerk en ze is als lectrise al jaren met een vaste groep lectoren de vaste voorlezer in de weekend­vieringen en bijzondere vieringen, zoals Pinksteren, Pasen, Kerst, Allerzielen en avondwaken voor de uitvaart in de Velddrielse St. Martinus kerk.

Daarnaast gaat Annie van Kuijk al jaren rond voor verschillende collectes, o.a. vanaf 2000 collecteert ze voor het Reumafonds en sinds enkele jaren voor het Beatrixfonds, Hartstichting en Gehandicapten.

Namens de Velddrielse St. Martinus kerk heel hartelijk dank voor al uw/je inzet en veel geluk, heil en Gods Zegen voor de toekomst.

Deheer Jo van den Dungen

Dhr. Jo van den Dungen (3 november 1942) heeft vanaf 1978 tot heden met in de jaren 90 enkele jaren onderbreking in bestuur van parochie St. Martinus Velddriel gezeten. Hij was voor namelijk belast met beheer en onderhoud gebouwen, kerk en pastorie en kerkhof en tuin. In het bestuur kon hij vanwege zijn bouwtechnische kennis veel zelf doen zonder dat het de parochie geld kostte. Bij informatie zondagen na de viering en als er iets te doen is op pastorie zorgt hij samen met zijn vrouw dat er voldoende drank en versnaperingen is en zet alles klaar en ruimt na afloop tafels/ stoelen en servies weer op.

Vanaf 1985 was Jo betrokken bij MFC de Kreek via zijn werk gemeente bouwzaken en 1994 in het bestuur gekomen van MFC de Kreek met als specialisme de bouwzaken. Zeker tijdens de verschillende verbouwingen die de Kreek heeft ondergaan kwam zijn bouwtechnische kennis van pas.

Jo van de Dungen is in 1975 in Raad van Toezicht Rabobank Velddriel gekomen. Toen de Rabobank Velddriel met Kerkdriel is gefuseerd heeft hij ook daarin de Raad van Toezicht gezeten. Daar is hij in 2000 mee gestopt.

Daarnaast heeft Jo van den Dungen in de jaren 1970 tot 1988  in bestuur van het Oranje Comité Velddriel gezeten en veel hand en spandiensten verricht. Met als hoogte­punten Koninginnedag en de zeskampspelen voor de Velddrielse kermis, maar ook jaren daarna kon je altijd een beroep op hem doen.

Bij dodenherdenking 4 mei op het kerkhof heeft Jo van den Dungen de organisatie en zorgt hij dat alles perfect verloopt.

Namens de Velddrielse St. Martinus kerk heel hartelijk dank voor al uw/je inzet en veel geluk, heil en Gods Zegen voor de toekomst.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer