Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bestuur van de nieuwe Parochie Heilige Franciscus

gepubliceerd: donderdag, 29 november 2012
Bestuur van de nieuwe Parochie Heilige Franciscus

Als per 1 januari 2013 de nieuwe parochie Heilige Franciscus wordt opgericht moet er natuurlijk ook een bestuur zijn. De volgende parochianen zullen in het bestuur zitting nemen. Op de eerste plaats is er waar­nemend-pastoor Ron van den Hout die volgens het kerkelijk recht voorzitter is. Hij zal zich – zoals nu ook al – tot het bestuurlijke werk beperken. Het pastorale werk laat hij over aan de andere leden van het pastoraal team. Er zijn voor het nieuwe bestuur vier nieuwe leden aangezocht. In totaal bestaat het bestuur uit zeven leden.

Jan Luijks uit Ammerzoden wordt de vice-voorzitter en behartigt de zaken rondom communicatie. Bart van Helvoort uit Ammerzoden wordt de secretaris, in het vorige bestuur was hij vice-voorzitter. Cees Leenders uit Kerkdriel is de nieuwe penning­meester. Hans Zonneveld uit Aalst, kerkend in Zaltbommel, doet alles rondom gebouwen en beheer. Mirjam Duijts-As uit Hedel behartigt de vrijwilligerszorg; ook zij was lid van het vorige bestuur. Tenslotte Jan van Kessel uit Velddriel; hij doet juridische zaken en zal zich ook met de grondzaken bezighouden. Deze taakverdeling is geen zaak van Meden en Perzen. Bestuursleden zullen elkaar moeten bijstaan en helpen.

Er is gezocht naar een stukje continuïteit: twee leden zitten ook in het bestuur van de PEB, en zij zullen nog één of twee jaar blijven. Verder is er gezocht naar een geografische spreiding. Dat is niet 100% gelukt. De bestuursleden vertegen­woor­digen geen ‘oude parochie’, maar zijn samen verant­woorde­lijk voor het geheel. Daarom is het niet per se nodig om uit iedere ‘oude parochie’ iemand te hebben, als ze zich maar willen inzetten voor álle kerken en de héle parochie.

De nieuwe bestuursleden lopen sinds oktober al mee en hebben al kennis gemaakt met de onderwerpen en de problematiek. Ook is het bestuur al tweemaal in de nieuwe samen­stelling bijeen geweest en hebben de leden onderling de taken verdeeld zoals hierboven weergegeven. In januari 2013 gaan ze feitelijk en formeel aan de slag. Ook over de taken die er liggen in de toekomst, is al gesproken.

Er rust een grote verant­woorde­lijkheid op de schouders van het bestuur en het zal in het begin gezamenlijk de weg van samen­werking moeten zien te vinden.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer