Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Brief over de fusie

Dinsdag 2 oktober - Toelichtingbijeenkomst in Rossum

gepubliceerd: donderdag, 6 september 2012
Brief over de fusie

Deze week wordt in de zeven parochies van de Bommelerwaard een brief verspreid met meer informatie over de aankomende fusie. “In de bij­gevoegde brief hebt u kunnen lezen over de gevolgen van de samenvoeging van onze zeven Bommelerwaardse parochies, tot één nieuwe Franciscus­parochie.”

Behalve de beslissing dat per 1 januari 2013 de nieuwe H. Franciscus­parochie zal worden opgericht, staat in de brief ook het voor­genomen besluit over het gebruik van de kerkgebouwen.

Tegelijk met de brief van bestuur en pastores wordt een brief van waar­nemend pastoor Van den Hout verspreid met daarin een uitnodiging voor een informatie­bijeenkomst op dinsdag 2 oktober in Rossum. Enkele leden van de bisdomstaf zullen de voorgenomen besluiten komen toelichten en alle parochianen van de Bommeler­waardse parochies zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Hieronder zijn de twee brieven toe­gevoegd.

Sint Franciscus­parochie i.o.

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG  Kerkdriel

Kerkdriel, 5 september 2012

Aan de parochianen van de zeven parochies
van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard,

Anderhalf jaar geleden heeft het bestuur van de Pastorale Eenheid het besluit genomen per 1 januari 2013 te fuseren tot “parochie nieuwe stijl”, zoals beschreven in het beleids­plan van de bisschop “Groeien in geloof, geloven in groei”. In de voorbije maanden heeft het (unie)bestuur die fusie voorbereid; u bent daarover geïnformeerd tijdens  een gespreks­ronde in de zeven parochies in het najaar van 2011, en in een brief, die op 12 juli van dit jaar is verspreid in de zeven parochies.

In die brief laat het bestuur weten, dat het het eens geworden is over een voorstel aan de bisschop over welke kerken in de nabije toekomst gesloten moeten gaan worden, met het oog op een financieel gezonde parochie.

Een brief met het voorstel over de te sluiten kerken is op 6 juli 2012 naar de bisschop verstuurd en kort daarna al heeft het bestuur een antwoord van de bisschop ontvangen.

De situatie in de Bommelerwaard is niet zo eenvoudig: aan de ene kant is (gelukkig!) in geen enkele parochie sprake van acute financiële problemen, maar anderzijds hebben de zeven parochie gezamenlijk een tekort, dat ieder jaar groter wordt. Net als in andere parochies zien we de tendens dat inkomsten dalen en uitgaven stijgen. Dat kan niet goed gaan op den duur! De bisschop kiest ervoor om nu het nog kan in te grijpen (niet alleen in de Bommelerwaard, maar “bisdombreed”) en waar nodig kerkgebouwen te sluiten. Hij wil niet wachten tot het te laat is (lees: tot alle geld op, en er niets meer mogelijk is).

Voor parochianen is het sluiten van kerkgebouwen heel ingrijpend: iedere kerk hier in de Bommelerwaard heeft een geschiedenis van vele honderden jaren. Bovendien, iedere kerk hier is in de goede zin van het woord een echte “dorps­kerk” (uitgezonderd Zaltbommel dat een “streek­parochie” is), dat wil zeggen, de kerk staat midden in de samenleving van het eigen dorp, en is daar hecht mee verbonden.

De bisschop komt in zijn brief van 20 juli 2012 (vanwege de vakantie wordt de inhoud van deze brief nu pas verspreid) tot het volgende voorgenomen besluit, op basis van het voorstel van het bestuur. Het is een “voorgenomen besluit”, dat wil zeggen er kan nog over gesproken worden, er kan nog iets gewijzigd worden, maar de bisschop maakt wel duidelijk dat er dan hele sterke argumenten gevonden zullen moeten worden.

Het voorgenomen besluit luidt als volgt:

  1. De bisschop wil definitief per 1 januari 2013 de H. Franciscus­parochie in de Bommelerwaard oprichten, die bestaat uit de zeven parochies die nu de Pastorale Eenheid Bommelerwaard vormen.
  2. Als parochiekerk (centrale kerk) wordt de H. Martinus­kerk in Kerkdriel aangewezen, tweede kerk in de Bommelerwaard wordt de H. Martinus­kerk in Zaltbommel.
  3. Het sluiten van kerkgebouwen acht de bisschop onvermijdelijk: per 1 juli 2013 zal de H. Willibrordus­kerk in Hedel en per 1 september 2013 zal de HH. Martinus- en Barbarakerk in Rossum gesloten worden.
  4. De H. Hubertus­kerk in Alem krijgt per 1 mei 2013 een kapelstatus, dat wil zeggen, dat hij niet meer in het weekend gebruikt wordt, maar vooralsnog wel beschikbaar is voor bijzondere vieringen (doop, eerste communie en vormsel, uitvaarten, en andere bijzondere gelegenheden).
  5. In 2015 zal – mede afhankelijk van de financiële situatie van de nieuwe parochie op dat moment – besloten worden over het al dan niet handhaven van de H. Willibrordus­kerk in Ammerzoden en de H. Martinus­kerk in Velddriel.
    De bisschop zelf meent dat voor de kerk in de Bommelerwaard over tien jaar twee kerkgebouwen voldoende zullen zijn.
    De bovenstaande data zijn onder voorbehoud. Indien zich een aantrekkelijke mogelijkheid zou voordien om de genoemde kerken een herbestemming te geven, kan van deze data worden afgeweken.

De bisschop wil zijn voorstel graag komen toelichten. Op dinsdag 2 oktober a.s. komt een delegatie van het bisdom naar de Bommelerwaard. Om 20.00 uur is er dan een bijeenkomst in de HH. Martinus en Barbarakerk van Rossum, waarvoor alle parochianen van de zeven parochies worden uitgenodigd.

Een aparte uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier bijgesloten. 

Tenslotte merkt de bisschop in zijn brief op, dat het sluiten van kerkgebouwen voor de betrokken parochianen een heel pijnlijk proces is. Dat vraagt van de parochianen een ommezwaai in hun denken: niet meer vanuit de vanzelfsprekendheid van het eigen kerkgebouw, maar vanuit het besef wat we nu met elkaar een kerk moeten gaan opbouwen, die de hele Bommelerwaard omvat.

Voor de plaatsen die (voorlopig) hun kerkgebouw behouden, wordt de vraag: hoe kunnen wij ons openstellen voor de parochianen die hun eigen kerkgebouw verliezen?

Voor de plaatsen waarin het kerkgebouw gesloten wordt, wordt de vraag: hoe kunnen we – ook zonder kerkgebouw – met elkaar kerk zijn en eigen kerkelijke activiteiten blijven ontplooien (denk dan bijvoorbeeld aan: ouderen­vieringen, ziekenbezoek, sacramentenvoor­bereiding, oecumene, ...).

“De kogel is door de kerk”, zouden we kunnen zeggen. Er ligt een voorgenomen besluit, dat nu in het bestuur en in de zeven parochies besproken kan gaan worden. Na het overleg van 2 oktober zal het bisdom – op basis van de ontvangen reacties - een definitief besluit nemen. Maar de nieuwe Heilige Franciscus­parochie gaat per 1 januari 2013 van start ook als er zich onverwachte problemen voordoen bij de besluitvorming aangaande de kerkgebouwen.

Het moge duidelijk zijn: de komende weken en maanden zullen voor niemand van ons gemakkelijk zijn. maar er is geen andere weg. We hopen daarbij ook op uw steun te kunnen rekenen, omwille van de toekomst van de kerk in de Bommelerwaard,

met vriendelijke groet,

Bestuur en Pastores
van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard

Sint Franciscus­parochie  i.o.

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG  Kerkdriel

Kerkdriel, 5 september 2012

Aan de parochianen van de zeven parochies
van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard,

Beste mensen,

In de bij­gevoegde brief hebt u kunnen lezen over de gevolgen van de samenvoeging van onze zeven Bommelerwaardse parochies, tot één nieuwe Franciscus­parochie.

De bisschop heeft een voorgenomen besluit genomen over de fusie en de daaraan verbonden noodzaak kerken te sluiten.

Op dinsdag 2 oktober komen enkele leden van de bisdomstaf naar de Bommelerwaard om het voorgenomen besluit toe te lichten, en met ons in gesprek te gaan over onze reacties en vragen.

Voor dit gesprek willen wij u graag uitnodigen. Het zal plaatsvinden in de kerkruimte van de HH. Martinus- en Barbarakerk, aan het Mgr. Bekkersplein in Rossum. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en we hopen de bijeenkomst te sluiten rond 22.00 uur.

U bent van harte welkom! Aanmelding vooraf is niet nodig. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u uw vragen/opmerkingen/suggesties ook schriftelijk doorgeven aan het algemeen secretariaat.

Dat kan op bovenstaand postadres of op het mailadres: info@katholiekbommelerwaard.nl

Hopelijk tot ziens op 2 oktober in Rossum,

Namens het bestuur van de Pastorale Eenheid,

R. van den Hout, waar­nemend pastoor

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer