Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenaktie 22 februari t/m 8 april 2012

gepubliceerd: woensdag, 8 februari 2012
Vastenaktie  22 februari t/m 8 april 2012

Gezien het succes van de Vastenaktie in de afgelopen jaren, waarbij lokale doelen in Malawi en Ghana werden ondersteund waar mensen uit onze eigen regio werkzaam zijn, vraagt het dekenaat Waalwijk/Heusden/Zaltbommel en de parochies Den Dungen en Sint Michielsgestel dit jaar uw aandacht voor een schoolproject in Indonesië. Een lokaal project wat wederom wordt ondersteund door Vastenaktie Cordaid. Voor elke bijeengebrachte euro doen zij er de helft bij.

Missionaris Leo van Beurden

Pater Leo van Beurden uit Kerkdriel is al jaren werkzaam in Indonesië. Middels een stichting beheert hij een aantal scholen. Het kernidee van deze stichting is om de jeugd zo op te voeden dat ze later kunnen terugvallen op een sterke morele bagage: eerlijkheid, medemenselijkheid, tolerantie, liefde voor de schepping en respect voor de ander. Het bijbrengen van deze basiswaarden wordt net zo belangrijk geacht als een goede intellectuele vorming. Ondanks de christelijke identiteit is ook open­stelling van het onderwijs voor kinderen met een andere overtuiging een belangrijk doel.

School in Garut

De stichting heeft ook een school in Garut, een stadje waar van oudsher veel mensen van Nederlandse afkomst wonen. Er is dringend behoefte aan een eenvoudige gemeen­schappelijke ruimte geschikt voor medische en sociale hulp, kinder­opvang, educatie voor leer­krachten en ouders en allerlei verbroederende activiteiten binnen de plaatselijke gemeen­schap met muziek, dans en spel.

Tevens is slaap- en woonaccommodatie nodig voor enkele leer­krachten. Hiervoor moet een bouwvallig pand naast de school snel worden opgeknapt.

Het benodigde geld hiervoor ontbreekt. Een school voor christelijk onderwijs ontvangt namelijk geen financiële steun van de overheid en het beetje schoolgeld is naar draag­kracht van de arme ouders. Daarom is het van belang dat we met de Vastenaktie 2012 helpen dit gebouw te realiseren.

Vastenaktie

De vastenaktie loopt van 22 feb. t/m 8 april.

De inzameling voor dit project zal plaatsvinden in de week van 25 maart a.s. De vastenzakjes worden wel bij U thuisbezorgd zoals u gewend bent, maar ze worden niet meer bij u opgehaald. U kunt deze zakjes in de kerk in de bekende groene bus stoppen of in de brievenbus van de pastorie. De groene bus staat vanaf aswoensdag 22 februari tot de tweede Paasdag achter in de kerk.

U kunt ook gebruik maken van een eenmalig machtiging. Deze vindt U in het vastenzakje. Hopelijk steunt U deze Vastenaktie in Garut

Alvast hartelijk dank namens de werk­groep Werk­groep Missie, Ontwik­ke­ling en Vrede

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer