Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Rome

gepubliceerd: donderdag, 24 november 2016
foto: Han van der Waal
Bedevaart naar Rome

Op 20 november op het feest van Christus Koning sloot paus Franciscus in Rome de Heilige Deur in de Sint Pieter. Daarmee eindigde het Jaar van de Barm­har­tig­heid. Enkele dagen daarvoor, op woensdag 15 en donderdag 16 november namen we deel aan de bedevaart van alle Nederlandse bisdommen naar Rome.

Om acht uur moesten Nederlandse pelgrims zich verzamelen bij de Engelenburcht om een uur later in processie te vertrekken. We waren er om enkele minuten na achten. Er stond toen reeds een groep van enkele honderden Nederlanders, herkenbaar aan het rood-wit-blauwe sjaaltje met het logo van het Jaar van de Barm­har­tig­heid. Voordat we in processie vertrokken werd iedereen grondig gecontroleerd. Biddend en zingend trokken we op naar de Sint Pieter. Opnieuw werden we daar grondig gecontroleerd voordat we de trappen op konden en door de Heilige Deuren naar binnen gaan.

Ruim 2000 Nederlandse pelgrims

In de ruimte achter het Hoogaltaar waren 1800 stoelen neergezet. Uiteindelijk bleken er ruim 2000 Nederlandse pelgrims te zijn, zodat er velen moesten blijven staan. Gedurende de viering vulde zich de basiliek met nog eens ontelbare belang­stellenden. In de eucharistie­viering ging kardinaal Eijk voor in concelebratie met de andere Nederlandse bisschoppen. Een uitstekend projectkoor ondersteunde de samenzang.

In zijn homilie ging de kardinaal in op de betekenis van het logo van het Jaar van de Barm­har­tig­heid. De Goede Herder draagt de arme op zijn schouders. De ogen van Jezus en de man vallen samen zodat er slechts drie ogen zichtbaar zijn. Mgr. Eijk zei dat de werken van barm­har­tig­heid niet zomaar woorden zijn, maar daden die we in de praktijk moeten brengen. Hij wees er ook op dat we de geestelijke werken van barm­har­tig­heid , zoals troosten, begeleiden en aanmoedigen, de mensen hun verhaal laten vertellen en beluisteren, onze tekorten en eenzijdigheid herkennen en erkennen, als het ware herontdekt hebben. Na het slotlied ‘verscheen’ onverwacht paus Franciscus. Hij werd met gejuich en applaus begroet. Met een persoonlijke bood­schap sprak hij de Nederlanders toe.

Na de lunch in een aan het Sint Pietersplein gelegen pelgrimsrestaurant konden we op eigen gelegenheid iets van de stad Rome gaan bewonderen. De werken van Barm­har­tig­heid konden we meteen in de praktijk brengen. In Rome wemelt het van dak- en thuislozen die op straat bedelen in de meest schrijnende omstandigheden.

Vespers in Maria Maggiore

Om 17.00 was het weer verzamelen bij de Maria Maggiore voor de Vespers. Opnieuw waren er scherpe veiligheidsmaatregelen. In deze viering ging Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, voor. Ook emeritus-kardinaal Simonis was, oud en broos, aanwezig. In de homilie ging de bisschop in op de betekenis van het pelgrim zijn. Bij het verlaten van de kerk ging Mgr. Simonis naar de mensen toe om handen te schudden en een praatje te maken. Dit werd erg gewaardeerd, soms werd hij zelfs gekust.

Woensdagaudiëntie

Woensdagmorgen verzamelden de Nederlandse bedevaarders zich op het Sint Pietersplein voor de wekelijkse pauselijke audiëntie. We kregen een plaats aangewezen vlakbij het podium. Langzamerhand vulde het hele plein zich met duizenden bedevaarders uit alle windstreken en werelddelen. Voordat de audiëntie begon werden alle groepen en bewegingen afgeroepen in hun eigen taal. Ook in het Nederlands. Toen de Nederlanders werden vermeld was er natuurlijk een luid gejuich. Na een uurtje wachten kwam de paus in een open wagen uit het Vaticaan het plein op rijden. Opnieuw groot applaus en veel gejuich.

De paus nam veel tijd en had veel aandacht voor de mensen langs de kant en liet verschillende keren stoppen om met mensen te spreken. Omdat wij op de eerste rijen zaten konden we alles goed zien, zelfs de mimiek van de paus op zijn eenvoudige zetel. In zijn toespraak had de paus het over hoe wij met lastige mensen moeten omgaan. “Laten we Jezus’ woorden niet vergeten: ‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder en sla je geen acht op de balk in uw eigen oog?’. Dat de Heilige Geest ons mag helpen om geduldig te zijn in het verdragen en bescheiden en eenvoudig in het adviseren.” aldus de paus. Tot slot had hij nog een persoonlijke bood­schap voor elke pelgrims­groep. Telkens wanneer de paus een groep toesprak ging een groot gejuich op en de paus wuifde dan naar die mensen. Na de audiëntie nam de paus voordat hij wegging voor de mensen op de eerste rijen ruim de tijd voor een handdruk en een persoonlijk woord.

Deze bedevaart naar Rome was voor ons een heel bijzondere en inspirerende ervaring en we hadden deze dagen zeker niet willen missen.

Han van der Waal ofs en Patrick Flo, diaken

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer