Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Geschiedenis Hedel

gepubliceerd: donderdag, 24 november 2011

Dat de Hedelse katholieken al in de Middeleeuwen georga­ni­seerd waren, blijkt uit een het oorkonde uit 1292. Daarin is sprake van een kerk die Wil­li­brordus­kerk genoemd werd. Deze kerk werd in de reformatieperiode afgebroken. De protestanten bouwden daarna op de fundamenten een nieuwe kerk. Dit kerk­ge­bouw bestaat nog steeds.

Deze periode was voor het katholieke geloof zeer moeilijk. Openlijk belijden van hun godsdienst was verboden. Wel was dat mogelijk in Bokhoven. Bokhoven was namelijk een “aparte” staat. Daar hadden de machthebbers van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden niets te zeggen. Van heinde en verre kwamen dan ook de katholieken naar dit kleine Maasdorpje om daar hun sacramenten te ontvangen. Voor de Hedelnaren was de afstand amper een probleem.

Tussendoor kwam er nog geregeld een verklede franciscaan langs. Pater Johannes Ooms, die een schuil­plaats had in het eveneens zeer nabij gelegen Kasteel Ammersoijen bezocht de Hedelse katholieken op die manier zeer regelmatig.

Na verloop van tijd stonden de bestuurders in de Republiek toe dat de katholieken toch een eigen bedehuis mochten beheren. Dit moest dan wel achteraf en onopvallend zijn. Zodoende kerkten de katholieken vanaf 1680 in een schuurkerk vlakbij de windmolen aan de Molendijk. Een bekende pastoor uit die tijd was pater Caspar van der Dussen.

In de Franse Tijd werden alle godsdiensten voor de wet gelijk gesteld. De Hedelse katholieken zochten en vonden al snel moge­lijk­he­den om een eigen kerk­ge­bouw te vestigen. In 1802 kocht pastoor Joannes Mulder de resten van het kasteel. Hij liet de zaak slopen en verbouwde de “Neerhuizing”, het bij­ge­bouw, tot kerk en pastorie.

Na het midden van de negentiende eeuw, toen het zelfbewustzijn van de katholieken steeds meer tot uiting kwam, veranderde ook de situatie in Hedel. De kerk werd te klein. Daarom kwam er onder leiding van pastoor Van Doorn in 1879 een nieuwe kerk. Er waren financiële problemen, maar die werden door de pastoor opgelost. Hij stelde zich per­soon­lijk aansprakelijk voor de aflossing van de geleende gelden.

In het laatste oorlogsjaar lag de Bom­me­ler­waard aan het front tussen de Duitse en de geallieerde troepen. Veel heeft het gebied daarvan geleden. Het ergste van allen kreeg Hedel het te verduren. Ook de kerk werd niet gespaard. Tijdens een bombardement op 1 januari 1945 was een groot deel van de kerk al verwoest. Die verwoesting werd verergerd tijdens de vele beschietingen door de geallieerde strijd­krachten vanuit Brabant. Dikwijls waren die op Hedel gericht vanwege de strategische ligging van de plaats. De uiteindelijke vernieling van het dorp en dus ook van de kerk vond in de aprilmaand plaats toen de Prinses Irenebrigade een, overigens mislukte, opening in de Duitse verdediging probeerde te bewerkstelligen.

De Hedelse katholieken vonden, na terugkeer vanuit hun evacuatieadressen, hun dorp en dus ook hun kerk totaal verwoest. Ook waren ze hun pastoor kwijt. Pastoor Van den Oord was tijdens zijn evacuatie bij de zusters Clarissen op het kasteel van Ammerzoden van ellende gestorven nadat zijn huishoudster door een granaat dodelijk getroffen was.

Om toch hun godsdienstige plichten te kunnen vervullen werd er in Hedel een noodkerk geconstrueerd. Deze kwam te staan op de plaats waar nu het monument voor de gevallenen uit de Tweede Wereld­oor­log staat.

Al zeer snel kwamen de plannen rond om de kerk te herstellen. Onder leiding van pastoor De Bonth en architect C.H. de Bever kwam al in 1949 een nieuw kerk­ge­bouw gereed. De ruïne van het kapot geschoten gebouw was afgebroken en op dezelfde plaats verscheen een prachtige nieuwe parochiekerk, die er tot op heden nog staat.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer