Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De doop tijdens een oecumenische viering

gepubliceerd: maandag, 21 november 2011
De doop tijdens een oecumenische viering

Regelmatig zijn er ouders die ervoor kiezen hun kind te laten dopen tijdens een oecumenische viering. De reden is meestal dat de betreffende ouders uit twee kerken afkomstig zijn: één katholieke en één protestantse ouder.

De keuze voor een “oecumenische doop” is dan ook te begrijpen, men wil recht doen aan de beide kerken waaruit de ouders afkomstig zijn, en meestal wil men de mogelijkheid voor het kind openlaten om later voor het lidmaat­schap van één van beide kerken te kiezen.

Een oecumenische viering leent zich ook goed om deze wensen rond het doopsel uit te drukken. Toch moeten ouders ook op dit terrein keuzes maken. Er moet tegelijk bijgezegd worden: een doop tijdens een oecumenische viering is nog geen oecumenische doop, want een oecumenische doop bestaat vooralsnog niet. De viering is oecumenisch maar de voor­gangers zijn katholiek òf protestant, het kerk­ge­bouw is niet oecumenisch, maar katholiek òf protestant, en ook de doop is katholiek of protestant.

Protestantse of katholieke doop

Het is normaal dat de doop tijdens een oecumenische viering in de protestantse kerk toegediend wordt door de dominee, in de katholieke kerk door een priester. De doop wordt daarna alleen ingeschreven in het doopboek van de kerk waarin het kind gedoopt is.

In de katholieke kerk is het gebruikelijk dat iedere dopeling een peter en een meter heeft (één peetouder is overigens al voldoende). Deze dienen katholiek te zijn. Indien er sprake is van een doop in een oecumenische viering, dient tenminste één van de peetouders katholiek te zijn, de andere peetouder kan protestant zijn en diens naam wordt dan als doopgetuige in het doopboek ingeschreven.

De katholieke en protestantse kerk erkennen elkaars doop, maar je behoort altijd tot een van de kerken. Maar stel nu dat een kind is gedoopt in een protestantse kerk en daarna zijn eerste H.Communie wil doen. Dat is niet zonder meer mogelijk, maar een praktische oplossing is mogelijk. In dat geval dient het kind in de r.-k. kerk te worden opgenomen. Dat kan gebeuren door inschrijving in het doopboek van de parochie. De ouders of het kind zelf maken dan een nieuwe keuze voor aansluiting bij de r.-k. kerk.

Huwelijk

Bij het aangaan van een huwelijk geldt ook, dat indien één van de partners in een protestantse kerk (al dan niet tijdens een oecumenische viering) is gedoopt, hij of zij beschouwd wordt als zijnde protestant. Indien die persoon trouwt met een katholiek, zal dan ook dispensatie moeten worden aangevraagd bij de bisschop i.c. de kerkelijke rechtbank.

Toetreden tot de katholieke kerk

Tenslotte, als een in de protestantse kerk gedoopte (al dan niet tijdens een oecumenische viering) op volwassen leeftijd toe wil treden tot de katholieke kerk, dan gebeurt dat in een viering waarin de gedoopte de geloofsbelijdenis uitspreekt, gevormd wordt en de H. Communie ontvangt. Dit wordt dat ingeschreven in het doopboek van de parochie.

Te communie gaan

Ook geldt dat een protestants gedoopte in de katholieke kerk (meestal) niet de H.Communie kan ontvangen. Ongemerkt gebeurt dit natuurlijk best wel veel. Er is een behoorlijke groep die het gewoon en normaal vindt dat dit moet kunnen, maar er is ook best een grote groep die beseft dat dit niet gaat. Om de H. Communie te kunnen ontvangen is een volledige en zichtbare eenheid nodig met de kerk.

Toetreden tot de protestantse kerk

Als een kind gedoopt is tijdens een oecumenische viering in een katholieke kerk en naderhand wil toetreden tot de protestantse kerk (b.v. door het doen van de belijdenis), dan gelden daar ook regels voor, maar die zijn hier niet uitgewerkt.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer