Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De doop van een kind van gemengd gehuwde ouders

gepubliceerd: maandag, 21 november 2011
De doop van een kind van gemengd gehuwde ouders

Het komt te­gen­woor­dig veel voor dat ouders niet dezelfde godsdienstige overtuiging hebben en niet allebei tot de rooms-katholieke kerk behoren. Zij moeten dan een keuze maken in welke kerk ze hun kind(eren) willen laten dopen. De katholieke en protestantse kerk erkennen elkaars doop, maar je behoort altijd tot een van de kerken. Je bent niet tegelijkertijd lid van twee kerken; je moet kiezen. Deze keuze heeft gevolgen voor het latere traject.

Inschrijving in het doopboek van de parochie

Als je katholiek bent gedoopt kun je ook je eerst H. Communie doen en het Vormsel ontvangen. Maar stel nu dat een kind is gedoopt in een protestantse kerk en daarna zijn eerste H. Communie wil doen. Dat is niet zonder meer mogelijk, maar er is wel een praktische oplossing. In dat geval kunnen de ouders een nieuwe keuze maken en dient het kind in de rooms-katholieke kerk te worden opgenomen. Dat kan gebeuren door inschrijving in het doopboek van de parochie.

Te communie gaan

Ook geldt dat een protestants gedoopte in de katholieke kerk (meestal) niet de H. Communie kan ontvangen. Ongemerkt gebeurt dit natuurlijk best wel veel. Er is een behoorlijke groep die het gewoon en normaal vindt dat dit moet kunnen, maar er is ook best een grote groep die beseft dat dit niet gaat. Om de H. Communie te kunnen ontvangen is een volledige en zichtbare eenheid nodig met de katholieke kerk.

Bij het aangaan van een huwelijk geldt ook, dat indien één van de partners niet katholiek is er verlof of dispensatie voor het huwelijk moet worden gevraagd aan de bisschop. Het is dus niet onbelangrijk om een heldere keuze te maken.

Als protestants gedoopte toetreden tot de katholieke kerk

Tenslotte, als een in de protestantse kerk gedoopte (al dan niet tijdens een oecumenische viering) op volwassen leeftijd toe wil treden tot de katholieke kerk, dan gebeurt dat in een viering waarin de gedoopte de geloofsbelijdenis uitspreekt, gevormd wordt en de H. Communie ontvangt. Dit wordt dan ingeschreven in het doopboek van de parochie.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer