Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Als moeten mogen wordt

maandag, 11 januari 2016

Mis­schien doet de titel u denken aan vroe­ger toen u mis­schien óók naar de kerk moest van uw ouders? Ik vond dat verplichte uitstapje naar de kerk in ieder geval lang niet altijd even plezierig.

Wat ik wél plezierig vond, was dat ik op weg naar de kerk mijn ouders even voor mezelf had. Dat zijn dan fijne momenten als je bedenkt dat ik mijn ouders met 5 broers en zussen moest delen. Dat heilige moeten vond je ook terug in allerlei huishou­de­lijke taken die je als kind wer­den opgelegd. Mijn ouders gaven op die manier blijk van de nood­zaak om een kind te vormen totdat het zover is om zelf wel­over­wo­gen keuzes te maken.

Op mijn beurt paste ik dat ook weer op mijn kin­de­ren toe en ook zij waren lang niet altijd blij met de normen en waar­den die mijn vrouw en ik op hen wil­den overdragen. In het kader van de tijdgeest deden mijn vrouw en ik het welis­waar op een andere manier dan onze ouders, maar de strek­king bleef onge­wij­zigd: zorg dat je kind de juiste bagage bij zich heeft om zich staande te hou­den en zijn eigen keuzes te kunnen maken.

Als ouder hoop je na­tuur­lijk dat je kind de meege­ge­ven bagage gebruikt in het dage­lijks leven. Blijft de gang naar de kerk uit? Of heeft de kerk en het geloof in het leven van je kind geen plaats gekregen?  Dan mogen we geduld betrachten en goed blijven luis­te­ren naar wat onze kin­de­ren beweegt. We mogen altijd onvermin­derd het voor­beeld blijven geven. Meer wordt er niet van ons verwacht. God zegt tegen ons “ik vraag jullie niet om Mij te begrijpen. Ik vraag jullie om Mij te ver­trouwen”. Een mooie bood­schap die wij als ouder ook mogen uitdragen naar onze kin­de­ren. En dat moeten we niet. Dat mogen we.

Peter de Snoo diaken

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer