Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Waar zijn onze doden?

maandag, 26 oktober 2015

Op 1 en 2 no­vem­ber kijken we jaar­lijks over de grenzen van ons leven heen en denken aan degenen die ons voor­gingen in dit leven. We weten dat hun weg ook de onze zal zijn. Toch goed om daar een keer aan te denken. Daar hoef je ook niet depressief van te wor­den, zeker niet als je denkt aan de heiligen. God heeft name­lijk het eeuwig leven beloofd voor die Hem lief­heb­ben.

AllerzielenIn het laatste Bijbel­boek – de Open­ba­ring van de apostel Johannes – zien we een menigte van heiligen rondom de troon van God. Zij hebben de over­win­ning op de dood behaald, zij leven. Van een aantal mensen heeft de Kerk officiëel verk­laard dat ze bij God leven in de hemel. Zo’n zalig- of heilig­ver­kla­ring gebeurt na een zorg­vul­dig en langdurig onder­zoek naar de wijze waarop iemand de deug­den heeft beoefend en nadat is ge­con­sta­teerd dat er een onverk­laar­ba­re gene­zing heeft plaats­ge­von­den op voor­spraak van die kandidaat-heilige. De Kerk kan verklaren dat een gestorvene zeker bij God is. Veel van deze heiligen her­in­ne­ren we ons bij name. We noemen ze in de litanie van alle heiligen.

Er zijn nog meer gestorvenen die inmiddels bij God zijn, maar van wie de Kerk geen zalig- of heilig­ver­kla­ring heeft afge­ge­ven. Ze wor­den niet publieke­lijk vereerd en niet genoemd in de litanie. Maar zij hebben hun eindbestem­ming bereikt in de hemel.

Dan zijn er ook gestorvenen die hun weg naar de eeuwig­heid nog te gaan hebben, zij gaan door een fase van loute­ring. We noemen dat het vagevuur, een wat onge­luk­kige term. Als aardse mens ben je niet zomaar in staat het hemels licht binnen te gaan. Wij kunnen niet in de zon kijken, dan wor­den we verblind. Je zult aan het licht van God moeten wennen en die kans wordt ons ook gebo­den. Niet alles wat wij in het leven hebben gedaan en gedacht kan het licht verdragen. We hebben behoefte aan zuive­ring. Door het vieren van de eucha­ris­tie en ons gebed zijn wij met onze over­le­de­nen verbon­den en helpen we hen ver­der. We bid­den op 1 no­vem­ber tót de heiligen en op 2 no­vem­ber voor de gestorven. Zo vormen wij een grote ge­meen­schap die over de grenzen van de dood heen reikt. En zo zijn we op een dubbele wijze met onze voor­ou­ders verbon­den.

Ron van den Hout
waar­ne­mend pastoor

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer