Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pasen

zaterdag, 4 april 2015

De plechtig­heden met Pasen geven mij altijd weer energie en nieuwe moti­vatie. Ik ben dit jaar niet zo bij de prak­tische voor­be­reiding betrokken geweest, omdat ik cele­breer op aller­lei verschil­lende plaatsen. Er is hier en daar een grote nood aan priesters die paas­plech­tig­heden kunnen verzorgen, plaatsen waar de nood hoger is dan in de Bommelerwaard.

In onze parochie H. Franciscus worden de paas­plechtig­heden van het triduüm op drie van de zeven plaatsen gevierd. In de huidige verhoudingen is dat niet weinig. Gewoon­lijk was ik zelf ook praktisch in de kerk bezig samen met de kosters. Dan nam ik bepaalde werk­zaam­heden spontaan op me. Ik maakte bijvoorbeeld de wijwater­vaten en de doop­vont schoon, omdat deze leeg waren enz. Ik zette alles mee klaar en instrueerde de mis­dienaars. Ik vond het belangrijk dat we het een keer geoefend hadden, want dan verloopt de viering goed en niet rommelig. Iedereen moet weten wat hij of zij moet doen. En daarin heeft de celebrant een belangrijke sturende taak.

De plechtig­heden zelf geven me altijd energie. Na afloop voel ik me weer gemotiveerd om het leven als christen en priester serieus inhoud te geven, actief te zijn, ook in het gebed en de bezinning. Je hebt van die momenten nodig, om niet – als het ware – in te zakken. Je moet af en toe worden opgetild vanuit het dagelijkse leven dat zijn sleur kent.

Dinsdag tot en met donderdag in het paas­octaaf ga ik met een delegatie van het bisdom ’s-Hertogenbosch naar een oecumenische bijeenkomst in Marburg (Duitsland). Er zijn drie delegaties: het (Luthers) Evangelische bisdom Kurhessen-Waldeck in Midden-Duitsland, de classes Noord-Brabant en Limburg van de Protes­tantse Kerk in Nederland en het katholieke bisdom ’s-Hertogenbosch. Deze dagen vinden al plaats vanuit de tijd van mgr. Bluyssen en hebben altijd doorgang gevonden, ook onder mgr. Ter Schure en nu mgr. Hurkmans.

Vorig jaar heb ik voor de eerste keer deel­ge­nomen, en ik heb gemerkt hoe waardevol oecumenische contacten kunnen zijn. Samen op een ‘neutrale’ locatie raak  je in een gesprek over de toekomst van je eigen kerk en van christenen in het algemeen.

Marburg ligt niet ver van het gebied waar Maarten Luther optrad en is een van de eerste plaatsen waar de reformatie van de grond kwam. Het kwam vooral omdat de land­graaf Phillip voor de reformatie koos. In Marburg heeft het gesprek plaats gevonden tussen Luther en Zwingli over de interpretatie van het Avondmaal. Het ging over de vraag of het brood van de Avond­maals­viering het lichaam van Christus is of dat het het lichaam van Christus betekent (verwijzing). De katholieke Kerk heeft altijd voor de eerste inter­pretatie gekozen. Luther en Zwingli kwamen niet tot een gemeen­schappe­lijk theologisch standpunt.

Ik wens u allen een Zalig Pasen!

Ron van den Hout, waarnemend pastoor

overzicht van bijdragen:
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
maandag, 11 januari 2016Als moeten mogen wordt
donderdag, 26 november 2015Kloostergemeenschap die dreigde uit te sterven
woensdag, 11 november 201511 november - Heilige Martinus
maandag, 26 oktober 2015Waar zijn onze doden?
donderdag, 17 september 2015Misbruik van meisjes/jongens
woensdag, 19 augustus 2015Eerste H. communie in Avignon
donderdag, 6 augustus 2015Mee naar Kevelaer?
dinsdag, 30 juni 2015“Maar ik mag binnen­gaan in uw huis”
donderdag, 7 mei 2015Bedevaart 2015
vrijdag, 1 mei 2015Mysterie
vrijdag, 24 april 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 4 april 2015Pasen
zondag, 1 maart 2015Oprichting nieuwe parochie elders
dinsdag, 20 januari 2015‘Er zit een gat in mijn emmer’
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer