Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Allerzielen: leven ondanks de dood

zaterdag, 1 november 2014

2 november is voor veel mensen een dag met een bijzondere betekenis, dan gedenken we in alle kerken onze overledenen, met name hen die in het voorbije jaar zijn gestorven. Aan de ene kant voelen we juist op die dag hoezeer we onze overleden familieleden en vrienden missen, aan de andere kant blijven we ons met hen verbonden voelen: ze hebben een plaatsje in ons hart gekregen.

Allerzielen heeft zo een dubbele betekenis. Het is een dag vol herinneringen en verdriet, maar ook een dag vol dankbaarheid voor wat onze overledenen ons gegeven hebben. In de kerk noemen we hun namen en we steken een kaarsje voor hen aan. En we bezoeken hun graven, of we steken thuis een lichtje aan bij een foto.

AllerzielenVeel mensen vinden Allerzielen een moeilijke dag, juist omdat er dan zoveel herinneringen boven komen. Daarom is het goed, juist op die dag samen te zijn met familie en vrienden. We zeggen immers: “gedeelde smart is halve smart”. Als je je verdriet met anderen kunt delen, wordt de pijn dragelijk.

Maar Allerzielen is meer dan alleen het herdenken van onze overledenen, meer dan alleen terugblikken, naar een tijd die voorgoed achter ons ligt. Allerzielen is ook meer dan beseffen, dat wij mensen sterfelijk zijn, net zoals alles wat geboren wordt, ook eens zal moeten sterven. Dat is een simpele, altijd geldige natuurwet.

Mensen van alle tijden, van alle landen, hebben nagedacht over het mysterie van leven en dood. Aan de ene kant is duidelijk dat de dood het einde van het leven is, maar toch: het leven is zo mooi en zo kostbaar, kan het dan zomaar afgelopen zijn?

Diep in hun hart voelen mensen, dat dat niet kan, dat zou niet mogen kunnen, maar tegelijk voelen ze zich machteloos, want niemand kan over de grens van het leven heenkijken.

Maar op dat moment mogen we de naam God noemen. God, die – zo zeggen we het in de geloofsbelijdenis – hemel en aarde geschapen heeft. God, die staat aan het begin van alles, omvat ons leven en onze wereld. Daarom mogen we erop vertrouwen, dat wij ook als ons leven ten einde loopt, niet uit Gods handen zullen vallen.

We zeggen wel: God heeft uit liefde de aarde en de mens gemaakt, in liefde zal hij hen ook voltooien. Daarom durven mensen erop te vertrouwen, dat ze in de dood verenigd zullen worden, met allen die ze in het leven hebben liefgehad. “Liefde is sterker dan de dood”, wordt vaak gezegd. Dat mogen we naar elkaar toe uitspreken op de dag van Allerzielen: dat we geloven in de liefde, dat liefde goddelijk is en daarom sterker is dan de dood, ook al kunnen we ons daar eigenlijk heen voorstelling van maken.

Maar gelukkig is er meer dan alleen ons eigen gevoel. We delen ook met elkaar het verhaal van Jezus. De mens die leefde uit de liefde, die Gods liefde in woord en daad heeft zichtbaar gemaakt. Door mensen werd hij uit de weg geruimd, want de boodschap van de liefde beschouwen de machthebbers als gevaarlijk, als te radicaal voor de bestaande samenleving.

Maar de dood van Jezus is niet het einde van het verhaal, want op Goede Vrijdag volgt Pasen. Pasen is het feest van de liefde die zelfs de dood overwint. En op Allerzielen mogen wij elkaar troosten dat al onze overledenen, mogen delen in dat Pasen.

Zo is Allerzielen een dag met een dubbel gezicht: we delen met elkaar ons verdriet, maar we mogen ook blij zijn. De dood heeft niet het laatste woord. We mogen het uitzingen: “Mensen, wij zijn geroepen om te leven” (GvL 494).

Dr. Ron van den Hout
Waarnemend pastoor in de Bommelerwaard

overzicht van bijdragen:
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
maandag, 11 januari 2016Als moeten mogen wordt
donderdag, 26 november 2015Kloostergemeenschap die dreigde uit te sterven
woensdag, 11 november 201511 november - Heilige Martinus
maandag, 26 oktober 2015Waar zijn onze doden?
donderdag, 17 september 2015Misbruik van meisjes/jongens
woensdag, 19 augustus 2015Eerste H. communie in Avignon
donderdag, 6 augustus 2015Mee naar Kevelaer?
dinsdag, 30 juni 2015“Maar ik mag binnen­gaan in uw huis”
donderdag, 7 mei 2015Bedevaart 2015
vrijdag, 1 mei 2015Mysterie
vrijdag, 24 april 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 4 april 2015Pasen
zondag, 1 maart 2015Oprichting nieuwe parochie elders
dinsdag, 20 januari 2015‘Er zit een gat in mijn emmer’
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer