Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Toekomst van de pastoor

gepubliceerd: zondag, 22 januari 2012
Toekomst van de pastoor

Zoals ie­der­een weet zal pastoor Ron van den Hout per 1 februari benoemd wor­den als vica­ris-generaal van het bisdom ’s-Hertogen­bosch. Omdat er nog geen op­vol­ger voor hem is in de pa­ro­chies van de Bom­me­ler­waard, volgen hier een aantal mede­de­lingen om dui­de­lijk­heid te geven over hoe het bestuur­lijke en pas­to­rale werk wordt op­ge­van­gen:

  • Pastoor Ron van den Hout wordt waar­ne­mend pastoor tot uiter­lijk 1 januari 2013, zodat hij het bestuur­lijke fusie­pro­ces nog enigszins kan be­ge­lei­den;
  • De pastoor neemt dus nu nog geen afscheid;
  • Als er een andere (waar­ne­mend) pastoor komt, zal hij terug­tre­den;
  • Als de pastoor er niet is, zal de vice-voor­zit­ter de lei­ding van het pa­ro­chie­bestuur op zich nemen;
  • De pastoor neemt niet meer deel aan de ver­ga­de­ringen van de pas­to­raats­groep en van het pas­to­raal team; de leden van het pas­to­raal team zullen in onderling overleg de lopende pas­to­rale zaken behar­tigen;
  • De pastoor blijft in februari zijn zon­dagse vie­rin­gen doen, omdat hij nog geen ver­plich­tingen elders heeft. De plan­ning van de voor­gan­gers zal per maand bezien wor­den. Het weekendschema blijft vooralsnog onge­wij­zigd;
  • De pastoor doet geen uit­vaar­ten, hu­we­lij­ken, jubilea, andere bij­zon­dere vie­rin­gen en dopen meer;
  • De door­de­weekse missen gaan voorlopig gewoon door; de drie pries­ters zullen deze vie­rin­gen ge­za­men­lijk blijven doen, de pastoor zal hierin nog participeren;
  • De pastoor weet nog niet waar hij gaat wonen.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer