Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Een nieuwe pastoraal werker

gepubliceerd: vrijdag, 4 december 2015
Een nieuwe pastoraal werker

Nadat we tijdens het Franciscus­feest van onze parochie afscheid hebben genomen van Jos Vriesema, dient zijn opvolger zich al aan. Het bestuur heeft mw. Anneke van Veelen als pastoraal werkster aangesteld voor 0,5 fte. Zij zal als opvolger van Jos, in overleg met  het pastorale team, diverse taken op zich nemen.

Overigens is Jos nog zeker niet uit beeld verdwenen, hij heeft toegezegd dat hij een aantal lopende zaken zou blijven behartigen tot zijn opvolger is ingewerkt.

In de Kersteditie van ons parochieblad stelt Anneke zich uitgebreid aan u voor:

Anneke stelt zich voor

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het de voor­avond van het hoog­feest Christus Koning van het heelal. Met dit feest wordt het kerkelijk jaar afgesloten, waarna vervolgens het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Adventstijd. De week tussen Christus Koning en Advent is, zo zou je kunnen zeggen, een overgangsperiode tussen oud en nieuw in. Toevallig is dit eveneens een periode van overgang tussen de pastoraal werkers in uw parochie. Uw vertrouwde pastoraal werker, Jos Vriesema, is onlangs met pensioen gegaan en het parochie­bestuur heeft in mij de nieuwe pastoraal werker gevonden voor parochie Heilige Franciscus.

Anneke van Veelen

Graag wil ik mij dan ook hierbij aan u voorstellen. Mijn naam is Anneke van Veelen. In 1965 ben ik geboren in Doetinchem, maar al snel verhuisden mijn ouders naar Vlaardingen, dus ik ben opge­groeid onder de rook van Rotterdam. Van huis uit ben ik pro­tes­tants opgevoed; ik ging vaak naar de kerk en de zondags­school, maar zoals zo vaak gebeurt, verwaterde mijn geloof in de puberteit. Na het afronden van de HAVO ging ik de verpleging in. De opleiding was intensief en het was hard werken op de afdelingen. Maar boeiender dan het verpleeg­kundige aspect vond ik het gesprek met een patiënt, om in moeilijke tijden samen te zoeken naar wat iemand ten diepste beweegt, om kracht te vinden en lichtpuntjes te ontdekken in (de vaak zware) tijd van ziekte. Door de hoge werkdruk was er helaas nauwelijks ruimte om rustig een gesprek te beginnen, laat staan dat er de tijd was om naar een heel levens­verhaal van een patiënt te kunnen luisteren.

Beroeps­militair

In het derde jaar van mijn opleiding heb ik daarom een niet zo weloverwogen, maar geweldige en rigoureuze omzwaai gemaakt; die van de verpleging naar het leger. Ik werd beroeps­militair bij de Koninklijke Landmacht en uit­ein­de­lijk ben ik geplaatst bij het Explosieven Opruimings Commando KL in Culemborg. Dit is een bijzonder mooie periode geweest bij een aparte eenheid. Daar heb ik ook mijn latere echtgenoot ontmoet, met wie ik in 1990 ben getrouwd. In 1991 en 1995 zijn onze twee dochters, Ramona en Astrid, geboren. Als gezin zijn we vele malen verhuisd. Zo hebben we zes jaar in Heerewaarden gewoond en vier jaar in Zaltbommel. Onze oudste dochter zat in Hedel op school.

Vertrouwd

's Zomers gingen we zwemmen bij de Zandmeren in Kerkdriel en 's winters schaatsten we daar in de buurt op een natuur­ijsbaan; in mijn herinnering was het slechts een ondergespoten, bevroren grasveld onder aan de dijk, midden in het polderland­schap, maar wel compleet verzorgd met verlichting, koek en zopie en muziek.

Toen ik enkele weken geleden, na vijftien jaar, weer door Kerkdriel en vervolgens door de smalle straatjes van Zaltbommel reed, met aan weerszijden de gevels van de oude stadspanden, kwam de hele omgeving vertrouwd op me over. Maar hoewel ik mij helemaal 'thuis' voel in de Bom­me­ler­waard, woon ik er niet meer. Na een aantal jaar in Limburg te hebben gewoond, ben ik in mei 2015 verhuisd naar Sint Hubert, een klein plaatsje bij Wanroij, samen met onze jongste dochter Astrid, die nog thuis woont. Onze oudste dochter, Ramona, studeert in Amsterdam en woont al op kamers. Naast het wandelen met de twee honden in de bossen rond Sint Hubert, zit ik graag met mijn neus in de boeken.

Andere hobby's zijn tuinieren, nieuwe recepten en baksels uitproberen en doe-het-zelven in huis, hoewel het laatste nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn als de folders van de bouwmarkt mij doen beloven.

Katho­liek geworden

Terug naar mijn verhaal: hoe ben ik uit­ein­de­lijk katho­liek geworden? In 2001 is ons gezin naar Vinkel verhuisd, een klein dorpje dat zo’n 15 kilometer van Den Bosch ligt. Onze oudste dochter kwam in groep 4 terecht en net zoals de andere kinderen in haar klas wilde zij graag haar Eerste Communie doen. Daarvoor diende ze echter eerst katho­liek te worden door het Doopsel te ontvangen. Ik vond dit een grote stap, maar op aandringen van onze dochter nam ik contact op met de parochie­priester en na een uitgebreid catechese­traject is zij gedoopt. Omdat ik onze dochter wilde begeleiden in haar geloof ging ik regelmatig mee naar de kerk. Ik begreep niet veel van de viering, maar waar ik wel door geraakt werd was het gebed van de priester tot God, die hij in ons midden aanwezig wist in de Eucha­ris­tie. Het kwam op mij over als een ontmoeting met de Heer zelf?! Hier wilde ik meer van weten. Ik ging de geloofs­cursus volgen om mij te verdiepen in het geloof van de katho­lie­ke Kerk. Op deze cursus heb ik nog les gehad van Jos Vriesema over de bijbel (een balletje kan soms bijzonder rollen). Lang­zamer­hand groeide bij mij de wens om zelf katho­liek te worden en een paar jaar later, in 2003, heb ik het sacrament van het Vormsel uit handen van Mgr. Hurkmans ontvangen.

Studie theologie

Na de geloofs­cursus wilde ik verder leren en lang­zamer­hand rees ook weer het verlangen om, net zoals in de verpleging maar dan op andere wijze, dat wil zeggen vanuit een gelovige houding, naar mensen te mogen luisteren en te delen in verhalen van vreugde en verdriet, pijn en hoop, onvermogen en desondanks toch zoeken naar nieuwe wegen in het leven. Het mondde uit in een studie theologie en godsdienst­weten­schappen.

Vrij­wil­lig­er

Tijdens deze studie heb ik als vrijwil­liger in vele werk­groepen meege­draaid; ik was onder andere lid van diverse werk­groepen voor sacra­menten­catechese, een avond­wake­groep, een poets­groep en ik verzorgde mede het jongeren­pastoraat. Hoewel het participeren in een werk­groep niet altijd eenvoudig te combineren was met gezin en studie, en soms veel tijd in beslag nam, gaf het zoveel voldoening om samen met andere mensen handen en voeten te geven aan het geloof. Het is mijn vaste overtuiging dat iedere gelovige en iedere werk­groep (of het nu een catechetische, of een onder­steunende werk­groep is) op eigen en unieke wijze bijdraagt aan de opbouw, maar zeker ook aan de bloei van het parochieleven.

Pastoraal werkster Anneke van Veelen
Uitreiking van het diploma door Mgr. Enrico dal Covolo, rector van de Uni­ver­si­teit van Lateranen.

In 2014 heb ik na veel omwegen mijn licentiaats­diploma in de Godsdienst­weten­schappen behaald aan het Theologisch Instituut De Tiltenberg in Vogelenzang, dat geaffilieerd is met de Pauselijke Uni­ver­si­teit van Lateranen in Rome.

Stage in Sint Anthonis

In het laatste jaar van mijn studie heb ik ook als lid van het pastoraal team gewerkt in de parochie Maria, Moeder van de Kerk te Sint Anthonis, een parochie die bestaat uit veertien deel­parochies; dit om in te groeien in de complexiteit en dynamiek van een grote fusie­parochie. Om een en ander kort te houden: ik heb in dit stagejaar veel geleerd.

Uit­ein­de­lijk blijkt datgene (Degene) wat ons bindt, vele malen sterker te zijn, dan dat wat ons scheidt.

Aan het werk

In de parochie Heilige Franciscus hoop ik binnen het pastoraal team met mijn kennis en ervaring mede bij te dragen aan de eenheid, de opbouw en de bloei van de parochie.

Opgaand naar het Hoog­feest van Christus Koning bid ik dat wij als parochie de Heer Koning in ons leven laten zijn, dat wij ons altijd mogen laten leiden door het goede, elkaar ook in moeilijke tijden steunen en Gods liefde blijven uitdragen in de wereld.

Al in december zullen mijn werkzaam­heden aanvangen en wil ik kennis­maken met de parochie. Tijdens de talrijke vieringen in de december­maand zal ik op ver­schil­lende plaatsen in de parochie aanwezig zijn en ik hoop van harte u te mogen ontmoeten in uw kerk, in het parochie­centrum of elders. Tot ziens!

Anneke van Veelen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer