Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Van je hoofd naar je hart

Oecumenische introductiecursus over meditatie en spiritualiteit

gepubliceerd: woensdag, 9 september 2015
Van je hoofd naar je hart

In het najaar van 2015 wordt een intro­duc­tie­cur­sus gestart over medi­ta­tie en spiri­tua­li­teit. Dit is een regio­naal ini­tia­tief. In een viertal bij­een­komsten maken we kennis met o.a. ‘lectio divina’ (een eeuwen­oude vorm van chris­te­lijke medi­ta­tie waarin we ons richten op een gedeelte uit de bijbel), mantra zingen en boetserend medi­te­ren.

Medi­te­ren is geen doel op zich, wel een middel dat ons kan helpen bewust te wor­den dat wij leven binnen de ruimte van Gods goed­heid. Wij gaan met God op weg, maar God gaat ook een weg met ons. Zoals Hij aan Abraham liet weten: ‘Trek weg uit je land en ga naar de plek die Ik je wijs’.

In deze cursus richten we ons op deze gees­te­lij­ke dimensie van ons leven. We willen moge­lijk­he­den bie­den om er iets van te ervaren en erover te com­mu­ni­ce­ren.

Details

lei­ding: Nini Hakkers en ds Lia Davidse
data: Woens­dag­avon­den 7 en 28 ok­to­ber, 18 en 25 no­vem­ber
plaats: Het kerkje van Hurwenen
tijd: Vanaf 19.30 uur inloop, aan­vang 20.00 uur
kosten: € 20 per persoon
maximum aantal deel­ne­mers: 40 personen
opgave en meer in­for­ma­tie: ds Lia Davidse tel. (0418) 648962, cadavidse@hetnet.nl
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer