Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mariavesperlof - Maria te La Salette

Zaterdagmiddag 19 september • 16.00 uur • H. Lambertuskerk Maasbommel

gepubliceerd: zondag, 30 augustus 2015

169 Jaar na de ver­schij­ning van Maria te La Salette is er in de H. Lambertus­kerk te Maasbommel Mariavesperlof met aanbid­ding op zater­dag 19 sep­tem­ber 2015 vanaf 16.00 uur. Voor­gan­ger is Z.E.W. M. Massaer en de gezangen wor­den ver­zorgd door het koor o.l.v. Bart van de Wiel en organist Ton Nagel. Na afloop is er de gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten in dorpshuis De Hanze.

Oorspong

Tot 1983 was de vere­ring van O.L. Vrouw van La Salette, zoals deze in de pa­ro­chie van Maasbommel plaatsvond, niet of nau­we­lijks buiten de pa­ro­chie bekend. Een toeval bracht daar ver­an­de­ring in. Broe­der Ferdinand Linders m.s.f. bezocht in genoemd jaar enige wel­doe­ners in Maasbommel en sprak mevrouw Regien van Gelder uit Maasbommel over de gebeur­te­nissen in La Salette. Zij verwees hem daarop tot zijn verba­zing naar de beel­den­groep in de paro­chie­kerk als tast­baar teken van de vere­ring in het dorp. Hoewel zijn con­gre­ga­tie, de Mis­sio­na­rissen van de H. Familie, steeds geijverd had de devotie tot O.L. Vrouw van La Salette te bevor­de­ren (J.B. Berthier, ? Grave, dl. 2, stichter van deze con­gre­ga­tie in 1895, was voor­heen lid van de con­gre­ga­tie van de Mis­sio­na­rissen van La Salette), was ook hem niets bekend over haar vere­ring in Maasbommel.

Sindsdien bezoeken de ‘Vrien­den van La Salette’, een ker­ke­lijk ver­band dat door de mis­sio­na­rissen van de Heilige Familie van Goirle is geor­ga­ni­seerd, jaar­lijks rond 19 sep­tem­ber Maasbommel om er hun bede­tocht te hou­den. Deze bede­vaart is ook bedoeld als alterna­tief voor degenen die de verre bede­vaart naar La Salette niet kunnen ondernemen. Het aantal deel­ne­mers ligt rond de vijf­tig.

Ook vanuit enkele omringende dorpen uit het land van Maas en Waal wordt op be­schei­den schaal deel­ge­no­men aan een bede­vaart naar Maasbommel. Het betreft steeds een­dags­bede­vaarten, bij gelegen­heid waar­van ’s morgens een gebeds­dienst met volkszang en ’s mid­dags een eucha­ris­tie­vie­ring wor­den gehou­den.

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer