Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nationale bedevaart naar Brielle

Zaterdag 11 juli 2015 • 11.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 1 juli 2015

Bisdom Rotter­dam nodigt alle Neder­landse pa­ro­chies uit om op zater­dag 11 juli 2015 naar het hei­lig­dom van Brielle te komen om de HH. Mar­te­la­ren van Gorcum te gedenken. De bede­vaart heeft dit jaar als thema ‘Dienst­baar­heid tot in de dood’.

Naast het gewone pro­gram­ma is er voor de jon­gere bede­vaart­gan­gers een ‘parallel­pro­gram­ma’ tij­dens het rozen­krans­gebed. Mgr. Van den Hende geeft dan catechese. Aanmel­den kan bij Fredi Timmermans: f.timmermans@bisdomrotter­dam.nl

In juli en au­gus­tus is het Hei­lig­dom dage­lijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Bovendien is er elke don­der­dag om 16.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Mar­te­la­ren van Gorcum

Brielle is het bekendste bede­vaarts­oord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 wer­den op deze plaats 19 Rooms-Katho­lie­ke gees­te­lij­ken uit Gorcum gemar­teld en opge­han­gen omdat ze wei­ger­den hun geloof in de eucha­ris­tie af te zweren. Drie ‘jonge’ mar­te­la­ren uit de vorige eeuw hebben in het hei­lig­dom ook gedenk­tekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie mar­te­la­ren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereld­oor­log en indruk­wekkende geloofs­getuigen van ‘onze tijd’.

Pro­gram­ma

11.00 uur
Eucha­ris­tie­vie­ring


Hoofd­cele­brant: Mgr. Van den Hende
Koor: Emmanuel­koor van de H. Fran­cis­cus­paro­chie in Roelofsarendsveen
13.30 uur
Rozen­krans­ge­bed en parallel jon­ge­ren­pro­gramma
14.30 uur
Kruis­weg
15.30 uur
Vespers en pro­ces­sie

Busbede­vaart vanuit ’s-Hertogen­bosch

Traditie­ge­trouw gaat er altijd een tou­ringcar vanuit ’s-Hertogen­bosch naar Brielle. Om 9.00 uur kan wor­den opgestapt bij de Draak, tegen­over het trein­sta­tion. Opgave via on­der­staan­de tele­foon­num­mers.

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer