Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gebed en collecte voor de slachtoffers in Nepal

Collecte in het weekend van 9 en 10 mei

gepubliceerd: woensdag, 29 april 2015

Om de slacht­offers in Nepal te kunnen steunen hebben de bis­schop­pen via de Bisschop­pelijke Vasten­aktie een eigen nummer geopend om geld in te zamelen voor directe hulp via de katho­lie­ke Kerk in Nepal. De lokale kerk in Nepal werkt dag en nacht om de over­levenden van de aard­beving te onder­steunen door middel van het distri­bueren van voedsel, water en onderdak.

Naar de Neder­landse parochies gaat een brief om in de weekend­vieringen van 9 en 10 mei te collec­teren voor deze actie. De Bisschop­pelijke Vasten­aktie heeft een directe lijn met Caritas Nepal, waardoor de hulp via de lokale katho­lie­ke kerk direct ter plaatse komt:

‘Wij roepen de Neder­landse bevolking in dit moment van grote nood op de slacht­offers te steunen in aandacht en gebed. Er is ook dringend behoefte aan financiële steun. U kunt geven op NL38 INGB 0002 0105 34 t.n.v. de stichting Bisschoppelijke Vasten­aktie onder vermelding van “Aardbeving Nepal”.’

Ook de Samen­werkende Hulp­organisaties (SHO) hebben een nood­hulp­nummer (giro 555) open­gesteld. ‘Wij doen een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. Nepal heeft onze hulp hard nodig,’ aldus de bis­schop­pen­confe­rentie eerder deze week.

(bron: rkkerk.nl)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer