Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gezocht: gidsen

Gidsen en ondersteund medewerkers tentoonstelling Lijkwade

gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2015
foto: Yvonne Koopman
Opening van de eerste tentoonstelling in april 2012
Opening van de eerste tentoonstelling in april 2012

In de kooropgang van de ka­the­drale basiliek van Sint-Jan in ’s-Hertogen­bosch vindt van 31 maart t/m 30 au­gus­tus 2015 de ten­toon­stel­ling ‘Wie is de man van de Lijkwade?’ plaats. In de ten­toon­stel­ling staat de Lijkwade van Turijn centraal, een grafdoek waarop sporen te zien zijn van het lichaam van een ge­krui­sig­de man. Geleer­den reconstrueer­den met die sporen een hele lij­densweg. Is dit de lijkwade van Jezus?

In de expositie wordt o.a. een levensgrote kopie van de lijkwade en een replica van de doornen­kroon getoond. Toch gaat de expositie niet in dis­cus­sie over de echt­heid van de lijkwade maar wil mensen aan het denken zetten over het lij­den en de persoon van Jezus.

Tentoon­stel­ling 2015

Dit jaar wordt op verzoek van Paus Fran­cis­cus in de ka­the­draal van Turijn de ori­gi­nele Lijkwade van Turijn getoond van 29 april tot 24 juni 2015. In ver­band met een brede belang­stel­ling voor dit wereld­ge­beu­ren verwacht de organi­sa­tie van de ten­toon­stel­ling ‘Wie is de man van de Lijkwade?’ een groot aantal bezoekers in de Sint-Jan. Voor het rondlei­den en ont­van­gen van deze bezoekers zijn wij op zoek naar gidsen en onder­steunend mede­wer­kers. Heeft u passie voor het geloof en in­te­res­se in de Lijkwade van Turijn en wilt u meehelpen in het uitdragen hier­van dan willen wij graag kennis maken met u.

Word u onze gids?

Als gids geeft u uitleg aan de bezoekers en gaat u eventueel met hen in gesprek. U wordt niet in het diepe gegooid maar ont­vangt een voor­be­rei­dende trai­ning met uitleg over de lijkwade en de expositie. Daar­naast krijgt u tips en wor­den de meest gestelde vragen en ant­woor­den geoefend. Wij ver­wach­ten van u dat dat u zich pret­tig voelt in het te woord staan en rondlei­den van in­di­vi­duele bezoekers en groepen. Indien u graag wilt gidsen maar er de voor­keur aan geeft geen groepsrond-lei­dingen te ver­zorgen voor een groot aantal deel­ne­mers dan is dit bespreek­baar.

Onder­steunend mede­wer­ker

Lijkwade TurijnDe mede­wer­ker heeft een onder­steunende functie. U verwel­komt de bezoekers en maakt ze weg­wijs in de ten­toon­stel­lings­ruim­te, u draagt zorg voor de verkoop en voorraadbeheer van diverse artikelen, u ver­wijst bezoekers naar het intentie­boek en wijst hen op de moge­lijk­heid van een donatie, u maakt de kas op, opent en sluit de ten­toon­stel­lings­ruim­te en verricht alle overige voor­ko­mende werk­zaam­he­den. Ook u ont­vangt een voor­be­rei­dende trai­ning.

In­for­ma­tie & aanmel­den

Coördinator gidsen en mede­wer­kers, Steven van Groe­ningen (06-53 24 67 28) geeft u graag meer in­for­ma­tie. U kunt ook mailen naar info@windscreens.nl  Vermeldt u daarbij uw naam, adres en tele­foon­num­mer.

Details

  • ten­toon­stel­lings­pe­rio­de 31 maart t/m 30 au­gus­tus 2015
  • dins­dag t/m zon­dag van 13.30 uur tot 16.30 uur
  • gratis entree – gratis rond­lei­ding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer