Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oecumenisch avondgebed op woensdagavonden in Rossum

25 februari / 4 maart / 18 maart / 25 maart

gepubliceerd: vrijdag, 13 februari 2015

In de aanloop naar Pasen or­ga­ni­seert het Oecu­me­nische Overleg Rossum/Hurwenen vier maal een avond­ge­bed op woens­dag­avon­den in de Katho­lie­ke kerk, Mgr. Bekkers­plein 4 te Rossum, met als thema:

Man van smarten, mens van licht

In deze korte avond­diensten met (psalm)gebed, woord en zang zullen het lij­den van Jezus en het mysterie van Pasen centraal staan. Dit vanuit de gezichts­pun­ten van Judas, Pilatus, Simon van Cyrene, en uite­raard Jezus zelf.

Data

U bent van harte welkom op de volgende woens­dag­avon­den in de katho­lie­ke kerk in Rossum:

    woens­dag 25 februari 19.15 - 19.45 uur
woens­dag 4 maart 19.15 - 19.45 uur
woens­dag 18 maart 19.15 - 19.45 uur
woens­dag 25 maart 19.15 - 19.45 uur

Tweede keer

Het is voor de tweede keer dat dit Avond­ge­bed gehou­den wordt. In 2014 heeft de het Oecu­me­nisch Overleg voor het eerst deze diensten geor­ga­ni­seerd. Er bleek een behoefte aan te bestaan, elke avond waren er een kleine vijf­tig bewoners van in en buiten Rossum en Hurwenen die deze gebeds­diensten bezochten.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie: Chantal Huijgen 06-53958765

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer