Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Actie Kerkbalans van start

gepubliceerd: woensdag, 21 januari 2015
Actie Kerkbalans van start

Een lachend bruidspaar, ontroerde jonge ouders die hun baby laten dopen, een opa die zijn klein­zoon iets uitlegt, een meisje dat met ver­won­dering de ruimte van een kerk in zich opneemt, een vrouw die soep deelt.

Het zijn de beel­den van de nieuwe campagne van Kerk­ba­lans, de jaar­lijkse fondswerfactie van vijf samen­wer­kende kerk­ge­noot­schappen. ‘Mijn kerk in balans’ is de slogan, maar ook: mijn kerk viert, mijn kerk ontroert, mijn kerk inspireert en zo kan elke Kerk­ba­lans­vrij­wil­li­ger de slogan ‘mijn kerk…’ zelf ver­der invullen.

‘Een gat in mijn emmer’

In het de Kerk­ba­lans Special van ons pa­ro­chie­blad Fran­cis­cus tussen de rivieren heeft pastoor Van den Hout een voor­woord ge­schre­ven waarin hij ver­telt over het kin­der­liedje ‘There is a hole in my bucket’ - Er zit een gat in mijn emmer.

Kerk­ba­lans of kerk in balans

Ook onze nieuwe diaken Peter de Snoo heeft in het pa­ro­chie­blad ge­schre­ven over het belang van Kerk­ba­lans en de uit­dagingen die hij als diaken heeft.

We zijn lidmaat van een wereld­kerk die er voor ons is. Ben ik er ook voor de kerk? We kunnen de kerk afbreken of opbouwen... Mensen die een steentje bijdragen komen vaak met opbouwende kri­tiek. Mensen die het wel gezien hebben met afbrekende kri­tiek. Het is aan ons om een keuze te maken, aan welke kant sta ik?

Als diaken of pries­ter is het vaak moei­lijk onze pijn naar buiten toe uit te dragen. Je wilt een her­der blijven om de kudde bijeen te hou­den, maar dat lukt niet altijd. Ook wij liggen soms wakker als we zien dat het niet meer de meer­der­heid is die naar de kerk komt, of om het leed van een kerk­slui­ting. Minder tijd voor pas­to­rale bezoeken dat ont­staat door een verhoogde werkdruk geeft min­der kansen mensen echt te ont­moe­ten en dat is ont­moe­di­gend.

Kerkbalans 2015De roe­ping hebben om te ver­kon­di­gen en het goede nieuws van Christus te brengen, dat is iets anders dan het slecht nieuws brengen waarvoor we soms gesteld zijn. En overal waar een klaag­cul­tuur groeit, zal het goede nieuws nog maar weinig mensen raken, terwijl slecht nieuws snel als een lopend vuurtje de wereld doorgaat. En toch hebben we iets moois, ons geloof. Want zon­der geloof, waar staan we dan voor in het leven, en wat geloven we dan?

We blijven hopen, want zon­der hoop kun je alles laten varen in de toe­komst. Toekomst scheppen we samen, met u via de kerk­ba­lans. Want wij geloven in de kerk als een solidaire familie waarin we samen gaan voor het goede doel, voor een nieuwe uit­stra­ling, voor on­der­lin­ge zorg en waar­dige momenten van samen vieren. Laten we de balans opmaken in het leven, en laat die balans door­schie­ten naar de po­si­tie­ve kant.

Want alleen er zelf in geloven, dat werkt aan­ste­ke­lijk...

Filmpje

Bij de start van Actie Kerk­ba­lans is het volgende filmpje in première gegaan.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer