Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Diaken Peter de Snoo komt pastoraal team versterken

Presentatie tijdens nieuwsjaarsborrel 3 januari 2015 in Zaltbommel

gepubliceerd: woensdag, 17 december 2014
foto: Wim Koopman
Diaken Peter de Snoo
Diaken Peter de Snoo

Het bisdom van ’s-Hertogen­bosch heeft per 1 januari 2015 diaken Peter de Snoo aan­ge­steld in onze H. Fran­cis­cus­paro­chie. Peter de Snoo uit Maasbommel ont­ving in het jaar 2000 zijn diaken­wij­ding en is al 14 jaar werk­zaam als diaken.

Incognito

Voor degene die goed heeft opgelet, diaken de Snoo was reeds in cognito als diaken bij een vie­ring. Hij kwam al uit Druten om in Zalt­bom­mel een over­we­ging te hou­den. Met Pasen in Kerkdriel heeft hij reeds de paaskaars binnen­ge­dragen en de vreugdezang van Pasen gezongen.

West Maas en Waal

Pastor Schevers heeft reeds twee jaar samen­ge­werkt in de Sint Christoffel­paro­chie, een fusie van de 8 kerken in Alphen, Altforst, Appeltern, Bene­den-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Wamel en Maasbommel. Hij zegt hierover: “Onze nieuwe diaken is mij reeds bekend en een dier­ba­re vriend gewor­den. Peter heeft een sterke drive om leven en geloof te verbin­den.” “Moge wij samen de tijd nemen om de kerk nieuw elan te geven. Met deze nieuwe diaken kunnen ook nieuwe ideeën ontstaan. Kin­de­ren en jonge gezinnen hebben zijn bij­zon­dere aan­dacht. Kerk-zijn komt recht uit het hart.”

In het pa­ro­chie­blad van Kerst­mis stelt diaken Peter de Snoo zich­zelf als volgt voor:

Kennis­ma­king

Graag wil ik mij aan u voor­stel­len. Ik ben Peter de Snoo, 64 jaar, geboren in Utrecht en sinds kort woo­nach­tig in het mooie Maasbommel. Mijn vrouw Tonny en ik zijn al 43 jaar samen. We hebben twee zoons en vier klein­kin­de­ren. Ik verdien de kost als zelf­stan­dig administrateur. Als hobby ben ik zo’n tien jaar tou­ringcarchauffeur geweest.

Sinds 2000 ben ik werk­zaam als diaken. Mijn geboorte­dag is 6 au­gus­tus. In de kerk is dat de feest­dag van de gedaante­ver­an­de­ring van de Heer. Eigen­lijk zie ik het ook als mijn eigen gedaante­ver­an­de­ring. Jarenlang heeft de Heer mij ge­roe­pen, maar Hij kreeg geen gehoor. Gedul­dig heeft Hij gewacht tot ik zover was en toen was Zijn roep voor mij luid en dui­de­lijk tot op de dag van vandaag! Als een trouwe metgezel reist Hij met me mee, óók en mis­schien vooral als ik het idee heb, dat ik het alleen moet doen.

Diaken Peter de SnooWat is nu precies een diaken? Na een vier­ja­rige oplei­ding en een stage­pe­rio­de in een pa­ro­chie ont­vangt de diaken de wij­ding van de bis­schop. Regel­ma­tig wordt mij de vraag gesteld waarom ik mij zo aange­trok­ken voel tot het diaken­schap. Over­we­gingen op fi­nan­cieel gebied liggen hieraan inder­daad niet ten grond­slag. Nee, wat het mij wel brengt, is vele malen bevre­digen­der. Leest u rus­tig ver­der, dan begrijpt u vast wat ik bedoel. Aan de wieg van mijn diaken­schap staat mijn opvoe­ding. Mijn moe­der heeft mij leren bid­den. Zij maakte daar in haar drukke gezin van zes kin­de­ren tijd voor vrij. In feite heeft zij toen het zaadje geplant dat inmiddels flink gewor­teld is.

Het geloof heeft mij altijd weer op de been geholpen als ik de wind tegen had in mijn leven. Ik leerde gaandeweg te begrijpen, dat ik niet altijd kreeg waar ik om vroeg, maar wél altijd alles wat ik nodig had om weer ver­der te kunnen. Dit geloof, deze over­tui­ging gun ik van harte ook aan de kin­de­ren van deze tijd. Ze wor­den bloot­ge­steld aan allerlei verlei­dingen en hebben soms niets anders dan hun virtuele contacten. Ik ben een voor­vech­ter van warm, men­se­lijk contact en ik doe er alles aan om deze manier van interactie op de kin­de­ren over te brengen.

Een ander aspect van het diaken­schap is dat ik altijd voor­be­reid moet zijn op negatieve bericht­ge­ving over het geloof in de media. Ik ga die dis­cus­sie altijd graag en onbe­vangen aan. Mijn intentie is altijd om de mening van de ander te doorgron­den en uit te zoeken in hoeverre die mening gefun­deerd is.

Verder voel ik mij helemaal op mijn plaats als ik de sacra­menten van de doop en het huwe­lijk mag toedienen. Ook bij een uit­vaart is het fijn dat ik als diaken woor­den van bemoe­diging mag uit­spre­ken en uitwisselen. De helende wer­king die daar van uitgaat, is als een steentje dat je in het water gooit. Lang­zaam maar zeker wordt de kring die het steentje achterlaat, steeds groter.

Als u dit leest, heeft u het Kerst­num­mer in han­den. Ik wens u alvast een gezegend Kerst­feest met de gedachte dat het beter is een kaarsje aan te steken als het duister is dan om de duisternis te vervloeken.

Ik kijk er naar uit u te ont­moe­ten!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer