Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Power of Fire - vormseldag

Zaterdag 11 april 2015 van 10.00 tot 15.30 uur

gepubliceerd: dinsdag, 2 december 2014
Power of Fire - vormseldag

Op zater­dag 11 april 2015 vindt voor de zeven­tien­de maal de Power of Fire vor­me­lin­gen­dag plaats. Pastor Stefan Schevers wil in 2015 dit grote feest meevieren met alle vor­me­lin­gen uit de Bom­me­ler­waard.

Power of Fire

Veel pa­ro­chies hebben de Power of Fire opgeno­men in hun vormsel­pro­gramma: als onder­deel van het voor­be­rei­dings­pro­gramma of als bij­een­komst nadat men al is gevormd om samen met de andere vor­me­lin­gen een mooie dag te beleven. De Power of Fire-dag is een leuke dag die vol staat van ont­moe­ting met leef­tijdsgenoten die gevormd zijn of gevormd zullen wor­den, van gebed, sport en spel, plezier en catechese.

Pro­gram­ma

We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur met een eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal in Den Bosch. Een banieren- en fakkel­tocht door de Bossche bin­nen­stad leidt ons naar het Sint Jans­cen­trum aan de Papenhulst 4 voor de lunch en een inhou­de­lijke en actief mid­dag­pro­gramma. Het pro­gram­ma zal daar om 15.30 uur wor­den afgesloten.

Banieren

Het is gebleken dat de fakkel­tocht door de bin­nen­stad veel bekijks trekt van winkelpubliek en voorbij­gan­gers. Met de kleur­rijke banieren die ieder jaar gemaakt wor­den, com­mu­ni­ce­ren we een posi­tief en hoop­vol sig­naal naar de omge­ving. Ook bij de Power of Fire in 2015 willen we u daarom vragen om een banier te maken met de vor­me­lin­gen­groep dat aansluit bij het thema ‘Ik geloof… en dan?’. Aan het einde van het pro­gram­ma wordt door de kern­groep de mooiste banier uitgekozen en beloond met een prijsje. Ook mag de winnende groep een jaar lang het houten Power of Fire-kruis mee­ne­men naar de pa­ro­chie. De ma­te­ri­aal­keuze voor de banier is vrij, maar houdt u reke­ning met watervaste opdruk. De maximale afme­ting is 80 x 120 cm.

Logis­tieke onder­steuners

Om de dag in goede banen te lei­den, zoeken we altijd vrij­wil­li­gers voor de logis­tieke taken. Mensen die hun han­den uit de mouwen kunnen steken en allerlei klussen aanpakken. Bij­voor­beeld spullen voor de workshops klaar­zet­ten, de fakkel­tocht be­ge­lei­den en orde handhaven in de ka­the­draal. Mocht er onder de bege­lei­ders van uw vormsel­groep iemand zijn die zich hier­voor wil inzetten, dan vernemen wij dit graag!

Bom­me­ler­waard doet ook mee

Pastor Stefan Schevers wil in 2015 graag met alle vor­me­lin­gen uit de Bom­me­ler­waard meedoen met dit gewel­dige feest.

Foto’s en Video

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer