Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Prachtige Vormselviering in Sint Martinuskerk Zaltbommel

gepubliceerd: zaterdag, 29 november 2014
Prachtige Vormselviering in Sint Martinuskerk Zaltbommel

Tijdens een prach­tige en uit­ge­breide vie­ring in de Sint Martinus­kerk te Zalt­bom­mel hebben zater­dag­avond 29 no­vem­ber 2014 maar liefst elf vor­me­lin­gen uit Rossum en Zalt­bom­mel door handopleg­ging en zal­ving met Chrismaolie hun Heilig Vormsel ont­van­gen.

Vanwege ziekte was Mgr. Hurkmans helaas verhin­derd maar gelukkig was rector F. De Rycke bereid gevon­den om hem te ver­vangen. Filip De Rycke is rector van het Sint-Jans­cen­trum, het Groot-Semi­na­rie van Bisdom ’s-Hertogen­bosch en tij­de­lijk woo­nach­tig in het bis­schops­huis aan de Parade. Pastor Stefan Schevers was con­cele­brant.

Tijdens de homilie hield rector De Rycke de vor­me­lin­gen en andere aanwe­zigen voor hoe hij vroe­ger gefasci­neerd was door de kel­der bij zijn oma thuis. Drie tre­den naar bene­den, dan een draai en dan nog eens drie tre­den. In die kel­der bevon­den zich drie ruimtes en in de laatste ruimte stond een voorraad voedsel, want oma had de oorlog mee­ge­maakt. Bij die voorraad was ook een potje olijven in olie waar­on­der zich altijd een kring vormde omdat de olie op den duur door het glas heen trekt. Zo wordt bij het Vormsel ook olie gebruikt, Chrismaolie, die intrekt in de huid.

Muzikaal werd de vie­ring omlijst door het koor Lavande waar­mee het een extra fees­te­lij­ke gebeur­te­nis werd. Dirigente Connie van Mook heeft ook veel gedaan bij de voor­be­rei­ding van de vor­me­lin­gen.

Na afloop kregen de vor­me­lin­gen van ‘pastoorke’ Stefan een toepas­se­lijk boek ‘Twit­te­ren met God’, een boek dat in gewone taal over het geloof ver­telt. De voor­gan­gers wer­den bedankt met een doosje ‘bonbons’ die de van oorsprong Belgische rector De Rycke dank­baar in ont­vangst nam. Bij thuis­komst zal de rector onge­twij­feld verrast zijn geweest omdat het Bommelse sprits zijn die in het doosje zaten. Ook Tiny werd in het zonnetje gezet met een serie potjes met plantjes.

(foto’s zijn gemaakt door Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer